Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Norma metodologica nr 17 din 2009, de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Norma metodologica nr 17 din 2009, de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

  Publicat: 28 Mar 2009       34523 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Norme Metodologice.htm
Norma metodologica nr 17 din 2009, de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte


Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 27/03/2009

Modalitate procedurala prevazuta de lege, prin care, in cursul judecatii, o terta persoana este introdusa in cauza,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prin prezentele norme metodologice se reglementeaza modul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, actiunile corespunzatoare fiecarei etape necesare implementarii programelor locale, precum si continutul-cadru al contractului de mandat si al documentelor pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie .

CAPITOLUL II
Actiunile corespunzatoare fiecarei etape necesare implementarii
programelor de crestere a performantei energetice la
blocurile de locuinteSECTIUNEA 1
Etapa I - Identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte

Art. 2. - (1) In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul local desfasoara urmatoarele actiuni:

a) identificarea blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990 in cadrul unitatii administrativteritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) completarea fisei tehnice pentru fiecare bloc de locuinte identificat conform lit. a), dupa modelul prevazut in anexa nr. 1;

c) inventarierea blocurilor de locuinte identificate, pe cartiere/cvartale/puncte termice.

(2) Blocurile de locuinte inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se grupeaza, de obicei, pe regimuri de inaltime - pana la P+4 etaje inclusiv si, respectiv, peste P+4 etaje. In cadrul acestei grupari, inventarierea se poate realiza pe tipuri de blocuri cu solutii constructive similare ale anvelopei, in functie de perioadele de proiectare.

Art. 3. - (1) In vederea implementarii programelor multianuale local si national, coordonatorul local realizeaza si actualizeaza lunar baza de date specifice prin includerea si gestionarea datelor si informatiilor prevazute la art. 2.

(2) Datele si informatiile incluse in bazele de date sunt de interes public.

(3) Coordonatorul local pune la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei datele si informatiile din baza de date specifice.SECTIUNEA a 2-a
Etapa a II-a - Instiintarea asociatiei de proprietari
privind inscrierea in programul local multianual

Art. 4. - (1) Coordonatorul local instiinteaza asociatiile de proprietari asupra posibilitatii inscrierii in programul local multianual si transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, in doua exemplare originale.

(2) Modelul instiintarii si continutul-cadru al contractului de mandat sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3.

Art. 5. - (1) Presedintele fiecarei asociatii de proprietari instiintate afiseaza la avizierul asociatiei instiintarea si proiectul contractului de mandat si convoaca, in conditiile legii, adunarea generala a proprietarilor.

(2) Adunarea generala a proprietarilor hotaraste, cu acordul majoritatii proprietarilor, inscrierea in programul local, in conditiile si cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, si semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local.

(3) Modelul hotararii adunarii generale a proprietarilor este prevazut in anexa nr. 4.

SECTIUNEA a 3-a
Etapa a III-a - Hotararea adunarii generale a proprietarilor
de inscriere in programul local

Art. 6. - (1) In temeiul hotararii adunarii generale a proprietarilor, presedintele asociatiei de proprietari semneaza contractul de mandat si solicita, in scris, coordonatorului local inscrierea in programul local.

(2) Solicitarea asociatiei de proprietari este insotita de documentele prevazute la art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. Modelul-cadru al solicitarii privind inscrierea in programul local si modelul listei proprietarilor din imobil sunt prevazute in anexele nr. 5 si 6.

(3) Coordonatorul local centralizeaza solicitarile asociatiilor de proprietari si intocmeste programul local.

(4) Programul local cuprinde date si informatii privind blocurile de locuinte inventariate, precum si solicitarile asociatiilor de proprietari de includere in program si stadiul actiunilor intreprinse.

(5) Coordonatorul local actualizeaza lunar programul local.

SECTIUNEA a 4-a
Etapa a IV-a - Proiectarea lucrarilor de interventie

Documente Atasate
Anexe Norme Metodologice.htm

Afişează Norma metodologica nr 17 din 2009, de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice