Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta nr. 128/2000 (Actualizata 2009), privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor

Ordonanta nr. 128/2000 (Actualizata 2009), privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor

  Publicat: 30 Mar 2009       8673 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Documente atasate
Anexe OUG 128.htm
Ordonanta nr. 128/2000 (Actualizata 2009), privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor

Ordonanta a fost modificata si completata prin:
- Legea nr. 570/2002
- O.G. nr. 29/2005
- Legea nr. 370/2005
- O.G. nr. 4/2009 publicata in MOF nr. 60 din 30/01/2009.

Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Decebal, rege dac (87-106).

- Titlul actului a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 29/2005.In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .Art. 1. - (1) Pentru serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine se instituie taxele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta .


(2) Prestarea in regim de urgenta a serviciilor prevazute la alin. (1) se face la solicitarea expresa a persoanelor fizice si/sau juridice.


(3) Taxele prevazute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat si se achita la unitatile Trezoreriei Statului, in conditiile legii.


(4) In situatia in care prestatiile nu sunt efectuate in termenele prevazute in anexa, taxele se restituie de catre unitatile de trezorerie in baza cererilor persoanelor in cauza, insotite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unitatile prestatoare vor consemna prin semnatura autorizata si stampila ca serviciile nu au fost efectuate.


(5) Cuantumul taxelor prevazute in anexa se actualizeaza in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.


Art. 2. - In nota din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc punctele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:


3. Pentru serviciile prevazute la lit. A pct. 2-4 si la lit. C, D si E, prestate in regim de urgenta, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achita anticipat la casieriile unitatilor care presteaza aceste activitati, pe baza de chitanta.


In situatia in care prestatiile nu sunt efectuate in regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de catre casieriile unitatilor care trebuiau sa efectueze prestatiile, procedandu-se la anularea chitantei, la solicitarea expresa a persoanei care a cerut prestarea serviciului.


4. Prin regim de urgenta, in sensul pct. 2 si 3, se intelege prestarea serviciilor pe loc sau in termen de 48 de ore.PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes


Bucuresti, 31 august 2000.


Nr. 128.Documente Atasate
Anexe OUG 128.htm

Afişează Ordonanta nr. 128/2000 (Actualizata 2009), privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 920 din data de 10 Iunie 2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020

Ştiri Juridice