Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

  Publicat: 07 Apr 2009       6150 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 06/04/2009

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.

Avand in vedere prevederile art. 84 lit. c) si ale art. 104 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat, situatia fondului de pensii in cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, procedura si criteriile de selectare a administratorului special, precum si atributiile administratorului special.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

(2) De asemenea, prin capitaluri proprii se intelege suma urmatoarelor elemente:

a) capitalul social subscris si varsat;

b) primele de capital, integral incasate, aferente capitalului social;

c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

d) rezultatul exercitiilor financiare anterioare;

e) rezultatul ultimului exercitiu financiar, reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generala a actionarilor, in limita sumei ce se intentioneaza a se repartiza pe oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a)-d).CAPITOLUL II
Administrarea specialaSECTIUNEA 1
Instituirea administrarii speciale

Art. 3. - Administrarea speciala a unui fond de pensii administrat privat se instituie in cazurile prevazute la art. 16, 21, art. 29 alin. (2) si art. 81 din Lege.

Art. 4. - In cazul instituirii administrarii speciale ca urmare a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, de la data la care Comisia retrage autorizatia, se aplica prevederile prezentei norme, astfel:

a) in cazurile prevazute de Lege la art. 16, art. 21 alin. (1), art. 29 alin. (2), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 62 alin. (1), (2) si alin. (4) lit. c) si d), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. a), b) si alin. (3), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 65, art. 66 alin. (1) si art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. b), d), e), f) si i), procedura prevazuta in sectiunea a 3-a a prezentului capitol se aplica pana la data numirii de catre Comisie a administratorului special, dupa care se aplica prevederile sectiunii a 5-a;

b) in cazurile prevazute de Lege la art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 62 alin. (3) si alin. (4) lit. a) si b), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (1) lit. c), g), h), j) si k), procedura prevazuta in sectiunea a 3-a se aplica pana la data ramanerii definitive a hotararii instantei de contencios administrativ competente.

Art. 5. - Prin exceptie, pentru cazurile prevazute la art. 4 lit. b), in cazul in care Comisia apreciaza ca au avut loc fapte cu consecinte deosebit de grave si care afecteaza direct participantii la fondul de pensii administrat privat, procedura prevazuta in sectiunea a 3-a se aplica pana la data numirii de catre Comisie a administratorului special, dupa care se aplica prevederile sectiunii a 5-a.

Art. 6. - Decizia de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, scrisa si motivata, se notifica in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia administratorului, depozitarului, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS).

SECTIUNEA a 2-a
Selectarea administratorului special

Art. 7. - Comisia selecteaza si/sau desemneaza administratorul special dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat, cu respectarea procedurii prevazute la art. 97 si 98 din Lege.

Art. 8. - (1) Pentru selectarea administratorului special, Comisia analizeaza ofertele primite, cu aplicarea urmatoarelor criterii, ponderate dupa cum urmeaza:

a) rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, calculata conform art. 29 alin. (1) lit. b) din Lege - 40%;

b) politica investitionala - 10%;

c) nivelul cheltuielilor de administrare incasate din contributii si nivelul cheltuielilor de administrare incasate din activul fondului - 40% (cate 20% fiecare);

d) nivelul capitalurilor proprii - 10%.

(2) Pentru obtinerea punctajului final al ofertelor, se aplica urmatoarea metoda:

a) pentru rata de rentabilitate se realizeaza clasamentul in ordine descrescatoare a valorilor ratelor si fiecare administrator primeste cu un punct in plus fata de cel cu rata de rentabilitate imediat inferioara lui, cel cu rata cea mai mica primind un punct;

b) pentru politica investitionala, toti administratorii care administreaza un fond de pensii din aceeasi categorie de risc cu fondul de pensii, pentru a carui administrare speciala depun ofertele, primesc cate un punct . Administratorii care administreaza un fond de pensii dintr-o alta categorie de risc nu primesc niciun punct;

c) pentru nivelul cheltuielilor de administrare incasate din contributii si pentru nivelul cheltuielilor de administrare incasate din activul fondului, se realizeaza clasamentul in ordine crescatoare a valorilor comisioanelor de administrare si fiecare administrator primeste cu un punct in plus fata de cel cu comision de administrare imediat superior lui, cel cu comisionul de administrare cel mai mare primind un punct;

Afişează Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice