Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

  Publicat: 16 Apr 2009       4834 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 15 aprilie 2009

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege asigura cadrul privind adaptarea si aplicarea eficienta a Programului national de securitate a aviatiei civile, in vederea prevenirii actelor de interventie ilicita si a asigurarii securitatii in aviatia civila.

Art. 2
(1) Autoritatea competenta care raspunde de coordonarea si monitorizarea punerii in aplicare a Programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) Principalele atributii ale autoritatii competente in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Programului national de securitate a aviatiei civile sunt:
a) elaboreaza si monitorizeaza punerea in aplicare a Programului de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile;
b) elaboreaza si aplica Programul national de formare si instruire periodica in domeniul securitatii aviatiei civile;
c) solicita, aproba si urmareste aplicarea programelor de securitate elaborate de agentii aeronautici civili;
d) elaboreaza Programul anual de realizare a auditurilor de securitate in domeniul aviatiei civile;
e) elaboreaza metodologia privind executarea auditului de securitate in domeniul aviatiei civile, in functie de standardele de aplicare in comunitatea europeana;
f) constata si aplica sanctiunile legale privind nerespectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 3
(1) Evaluarea si monitorizarea aplicarii Programului national de securitate a aviatiei civile se realizeaza in cadrul Programului de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile prin audit de securitate in domeniul aviatiei civile.
(2) Controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile include urmatoarele proceduri:

- auditul de securitate;

- inspectii;

- expertize;

- teste.
(3) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se executa de auditori autorizati in acest scop de autoritatea competenta, denumiti in continuare auditori de securitate .
(4) Procedurile prevazute la alin. (2) lit. b)-d) se realizeaza de catre personalul cu atributii specifice al autoritatii competente, pe baza unui mandat .
(5) Pot fi autorizate ca auditori de securitate si beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta lege persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt persoane care au sau au avut calitatea de angajat in serviciile specifice de securitate privind aviatia civil a ale operatorilor de transport aerian, ale aeroporturilor, ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si ale unor institutii publice de autoritate;

- au absolvit cu diploma un institut de invatamant superior;

- au vechime in domeniul aeronautic de minimum 5 ani.
(6) Auditorii de securitate autorizati sunt evidentiati in Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, care este facut public si actualizat de autoritatea competenta .
(7) Auditorul de securitate nu poate participa la efectuarea unui audit de securitate la entitatea la care este angajat sau cu care are relatii economice contractuale.

Art. 4
(1) Procedurile prevazute la art. 3 alin. (2) se realizeaza in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 1 iulie 2009.
(2) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se realizeaza obligatoriu, la intervale de 2 ani, la aeroporturile civile din Romania si la transportatorii aerieni romani.

Art. 5
(1) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se realizeaza pe baza programelor anuale, aprobate de ministrul transporturilor si infrastructurii.
(2) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se realizeaza de o echipa de auditori de securitate desemnata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru fiecare audit, care se compune din 3 sau 5 auditori de securitate, in raport cu complexitatea procedurii.
(3) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se finalizeaza cu un raport de audit, semnat de toti membrii echipei, care trebuie sa contina constatari si deficientele existente, precum si recomandari pentru remediere, dupa caz. Daca semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemneaza obligatoriu in raport .
(4) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se considera finalizat odata cu predarea raportului de audit catre autoritatea competenta si catre entitatea supusa auditului.
(5) Entitatea supusa auditului de securitate in domeniul aviatiei civile este obligata ca, in termen de maximum 30 de zile de la primirea raportului de audit, sa inainteze autoritatii competente un plan de actiuni corective care sa contina masuri de remediere a deficientelor si/sau de aplicare a recomandarilor, dupa caz.
(6) Autoritatea competenta decide asupra planului de actiuni corective prevazut la alin. (5), decizii care devin obligatorii pentru emitentii acestuia.
(7) Autoritatea competenta dispune monitorizarea realizarii planului de actiuni corective prevazut la alin. (5).

Art. 6
(1) Rapoartele intocmite de echipele de audit de securitate in domeniul aviatiei civile sunt secrete si se afla in proprietatea autoritatii competente, accesul la continutul acestora facandu-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional.
(2) Accesul la rapoartele prevazute la alin. (1) este permis numai entitatilor care au facut obiectul auditului, persoanelor cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor comunitare fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor comunitare.
(3) Planul de aetiuni corective prevazut la art. 5 alin. (5) este proprietatea emitentului, accesul la continutul acestuia facandu-se in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional.

Afişează Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice