Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

  Publicat: 16 Apr 2009       4868 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 15 aprilie 2009

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(4) Accesul la planul de actiuni corective prevazut la art. 5 alin. (5) este permis numai persoanelor cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul structurilor entitatii emitente si din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor comunitare fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor comunitare.

Art. 7
(1) Pentru intocmirea unui raport de audit de securitate in domeniul aviatiei civile, auditorii de securitate beneficiaza de o indemnizatie in cuantum de 4000 lei/auditor.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii competente, si va fi platita auditorilor dupa maximum 30 de zile de la predarea raportului de audit catre autoritatea competenta si entitatea supusa auditarii.

Art. 8
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional prevazut la art. 6 alin. (1) si (3) atrage raspunderea penala, civila, administrativa sau disciplinara, dupa caz.

Art. 9
Autoritatea competenta transmite anual Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1486/2003 al Comisiei de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aviatiei civile, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 213 din 23 august 2003, Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile prevazut la art. 3 alin. (6), din care Comisia poate solicita autoritatii competente auditori de securitate care sa participe la o inspectie efectuata de aceasta.

Art. 10
La anexa nr. 2 litera A din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, f1uviale si rutiere: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, sef mecanic, ofiter mecanic secund, ofiter mecanic, sef electrician maritim, ofiter electrician maritim, pilot de mare larga, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatiei (PNA-TC), inginer de receptie si control aeronave, inginer de receptie si mijloace PNA-TC, profesor de legislatie rutiera, inspector ITP, lector pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranta rutiera, auditor de securitate a aviatiei civile;".

Art. 11
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2009.


Aceasta lege a fost adaptata de Parlamentul Ramaniei, cu respectarea prevederilar art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Canstitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice