Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 122/1996 (Republicata 2009) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

Legea 122/1996 (Republicata 2009) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

  Publicat: 23 Apr 2009       17705 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 122/1996 (Republicata 2009) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

Publicata in Monitorul Oficial nr. 261 din 22/04/2009

Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.


Art. 1. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor, in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor isi desfasoara activitatea exclusiv cu membrii acestora.


(2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia in uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania, denumita in continuare Uniunea Nationala, in scopul reprezentarii la nivel national si international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate in acelasi timp la doua sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.


(3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor au obligatia de a prezenta anual situatiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Nationale, precum si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.


(4) Uniunea Nationala primeste, verifica si centralizeaza situatiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si ale uniunilor teritoriale ale acestora, in vederea depunerii la Ministerul Finantelor Publice.


Art. 2. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor il constituie acordarea de imprumuturi cu dobanda catre membrii acestora. Dobanda la imprumuturi se reintoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor statutare.


(2) Uniunea Nationala, precum si uniunile constituite la nivel teritorial urmaresc asigurarea stabilitatii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si presteaza servicii adaptate specificului activitatii acestora.


(3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acorda imprumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de imprumut in forma scrisa, din care sa rezulte clar toti termenii si conditiile de acordare prevazute in statut . Contractele de imprumut sunt titluri executorii.


(4) Prin dispozitiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariatilor trebuie sa se asigure ca fondurile lor, rezervele si lichiditatile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare si aplicarea regulilor de previziune si de risc in acordarea imprumuturilor.


Art. 3. - (1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de imprumuturi membrilor sai sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contributiile acumulate ale acestora, la care se adauga dobanzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc si mijloacele banesti obtinute de la uniunea teritoriala judeteana sau de la Uniunea Nationala.


(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natura ori fonduri rambursabile, altele decat cele prevazute la alin. (1).


(3) Nu intra sub incidenta interdictiei prevazute la alin. (2) contributiile la fondul social al membrilor, in conditiile in care acesta se restituie la incetarea calitatii de membru.


Art. 4. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor se pot infiinta de catre salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala, prin asociere, in unitatile in care acestia isi desfasoara activitatea sau la nivel teritorial.


(2) Actul constitutiv si statutul casei de ajutor reciproc a salariatilor se depun, impreuna cu cererea pentru dobandirea personalitatii juridice, la judecatoria in a carei raza teritoriala aceasta isi are sediul .


Art. 5. - Casele de ajutor reciproc ale salariatilor si uniunile acestora se constituie, se organizeaza si functioneaza ca persoane juridice potrivit dispozitiilor prezentei legi, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare.


Art. 6. - Modul de asociere, de organizare si functionare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor se stabileste prin statutele proprii.


Art. 7. - (1) Uniunea Nationala si uniunile teritoriale supravegheaza activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. Controlul activitatilor desfasurate de casele de ajutor reciproc se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile legii.


(2) Uniunea Nationala controleaza activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.


(3) Uniunea Nationala poate initia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor sau a uniunilor teritoriale, in conditiile legii.


Art. 8. - Actele si operatiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, facute in legatura cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite si taxe.


Art. 9. - In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, inregistrandu-se la judecatoria in a carei raza teritoriala isi au sediul .


Art. 10. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe langa sindicate, precum si orice alte dispozitii contrare.

Afişează Legea 122/1996 (Republicata 2009) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice