Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 93/2009, privind institutiile financiare nebancare

Legea 93/2009, privind institutiile financiare nebancare

  Publicat: 23 Apr 2009       56691 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 93/2009, privind institutiile financiare nebancare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 259 din 21/04/2009

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Obiect de pret predat cuiva
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementeaza conditiile minime de acces la activitatea de creditare si desfasurarea acesteia pe teritoriul Romaniei, prin institutiile financiare nebancare, in scopul asigurarii si al mentinerii stabilitatii financiare.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare avand sediul in strainatate, fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (3).

(3) Nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi institutiile financiare ce intra sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV al titlului I al partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. -

(1) Activitatea de creditare se desfasoara cu titlu profesional prin institutii de credit si prin institutiile financiare prevazute la art. 1 alin. (3), in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementeaza activitatea si prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.

(2) Este interzisa desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de creditare de alte persoane decat cele prevazute la alin. (1).

(3) Achizitionarea portofoliilor de credite, cu exceptia situatiei in care creditele sunt incadrate in categoria pierdere, conform reglementarilor in materia clasificarii creditelor, sau a cazului in care portofoliile achizitionate sunt afectate garantarii emisiunii de instrumente financiare securizate, este permisa doar entitatilor prevazute la alin. (1).

Art. 3. -

(1) Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare cu titlu profesional si intra sub incidenta prezentei legi.

(2) La incadrarea activitatilor de creditare in categoria celor desfasurate cu titlu profesional, Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere aspecte precum: desfasurarea acestora ca activitati economice de sine statatoare, orientate spre obtinerea de venituri cu caracter regulat; existenta unor structuri interne specializate in domeniul creditarii care gestioneaza si analizeaza aceste activitati in mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite si cu luarea in considerare a activitatilor de creditare la proiectarea bugetului societatii ori la efectuarea de previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societatii.

Art. 4. - In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei poate prelucra orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica ori grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna, ce detine direct ori indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei entitati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri ale acesteia;

b) conducatori - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a institutiilor financiare nebancare si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea acestor institutii;

c) institutii financiare nebancare - entitatile, altele decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege;

d) notificare - procedura in cadrul careia o entitate depune/transmite la Banca Nationala a Romaniei documentatia stabilita prin reglementari, in vederea inscrierii entitatii respective in registrul corespunzator;

e) Registrul general - registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare ce indeplinesc cerintele generale prevazute la sectiunea 1 a cap. II;

f) Registrul special - registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general, ce se incadreaza in criteriile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 30;

g) Registrul de evidenta - registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare care desfasoara activitati de creditare prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) si lit. f), exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, precum si institutiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet sau a caselor de ajutor reciproc.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si functionarea

Art. 6. -

(1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni .

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice prevazute in sectiunea a 6-a a cap. II nu au obligatia de a se constitui sub forma de societati comerciale pe actiuni .

(3) Organizarea si functionarea institutiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentei legi, completate, dupa caz, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, sau/si cu cele ale legilor speciale aplicabile in materie.

Art. 7. -

(1) Denumirea unei entitati care desfasoara activitate de creditare, in conditiile prezentei legi, va include sintagma institutie financiara nebancara sau abrevierea acesteia, I.F.N. In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta, includerea in denumire a sintagmei institutie financiara nebancara sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este optionala.

(2) Entitatile care nu se incadreaza in prevederile prezentei legi nu pot utiliza in denumire, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, sintagma ori abrevierea prevazuta la alin. (1), derivate ori traduceri ale acestora.

(3) Institutiilor financiare nebancare le este interzis sa foloseasca in denumire, in antet sau in alte atribute de identificare cuvinte si expresii care pot induce publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile desfasurate.

Art. 8. - Institutiile financiare nebancare pot prelucra date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a
Secretul profesional in relatia cu clientela

Afişează Legea 93/2009, privind institutiile financiare nebancare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice