Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

  Publicat: 11 May 2009       16631 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 8 mai 2009

Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b) au capacitate deplina de exercitiu;
c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie;
d) nu prezinta afectiuni de sanatate care ar putea impiedica participarea la actiunile organizate.

Art. 8
Membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 29 inainte de dobandirea acestei calitati, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7.

Art. 9
Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 7.

Art. 10
(1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.
(2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului membrilor, consiliul anterior isi continua activitatea .

Art. 11
(1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea mandatului;
b) in caz de deces;
c) in caz de demisie;
d) in caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);
e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.
(2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 12
In situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.

Art. 13
Membrii comisiei permanente a Consiliului National al Persoanelor Varstnice se desemneaza dintre persoanele prevazute la art. 5 lit. b) si c), astfel incat organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor sa aiba in mod obligatoriu cate un reprezentant.

Art. 14
(1) Prin regulamentul de organizare si functionare, in structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice pot fi constituite si pot functiona comisii de specialitate pentru analizarea si initierea de propuneri, in vederea solutionarii problemelor ce privesc persoanele varstnice.
(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

Capitolul IV - Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor VarstniceArt. 15
Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura de:
a) plenul consiliului;
b) comisia permanenta;
c) presedinte.

Art. 16
(1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial in sesiuni ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei patrimi din numarul membrilor sai.
(2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.

Art. 17
Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Varstnice si are urmatoarele atributii principale:

Afişează Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Ştiri Juridice