Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 7/2006 (Republicata 2009), privind statutul functionarului public parlamentar

Legea nr. 7/2006 (Republicata 2009), privind statutul functionarului public parlamentar

  Publicat: 25 May 2009       43847 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Documente atasate
Anexa Legea 7.htm
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea nr. 7/2006 (Republicata 2009), privind statutul functionarului public parlamentar

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 25/05/2009

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza statutul functionarului public parlamentar din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei.

(2) In sensul prezentei legi, prin structuri de specialitate se intelege serviciile Camerei Deputatilor si Senatului ce desfasoara activitatile prevazute la art. 3 si la art. 5 alin. (2).

Art. 2. - Functionarii publici parlamentari numiti in cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului au un statut special, conferit de atributiile si raspunderile ce le revin, in scopul realizarii prerogativelor constitutionale ale Parlamentului.

Art. 3. - In sensul prezentei legi, activitatile desfasurate de functionarii publici parlamentari si care implica exercitarea prerogativelor constitutionale ale Parlamentului sunt urmatoarele:

a) asigurarea din punct de vedere tehnic si de specialitate a elaborarii, redactarii si definitivarii actelor legislative;

b) elaborarea de studii, sinteze si analize comparative, in scopul imbunatatirii si perfectionarii cadrului legislativ;

c) organizarea, prezentarea si redactarea lucrarilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;

d) organizarea lucrarilor plenului Camerei Deputatilor si Senatului, inclusiv a sedintelor comune;

e) organizarea si desfasurarea activitatii Biroului permanent;

f) documentarea, evidenta si informatizarea activitatii legislative;

g) gestionarea resurselor umane si financiare, contenciosul administrativ si auditul intern;

h) organizarea si desfasurarea activitatilor de relatii parlamentare externe si de protocol, precum si activitatea de informatica, relatii cu presa si cu publicul, registratura si arhiva.

Art. 4. - (1) Functia publica parlamentara este o functie publica specifica de cariera, autonoma.

(2) Functionarul public parlamentar se bucura de stabilitate si isi desfasoara activitatea cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, obiectivitatii, al subordonarii ierarhice, precum si al neutralitatii politice.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functionarul public parlamentar care isi desfasoara activitatea la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare isi exercita atributiile cu respectarea principiului legalitatii si al subordonarii ierarhice.

Art. 5. - (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile prezentei legi.

(2) Functiile publice parlamentare din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului sunt functiile publice in care sunt numite, pe durata nedeterminata, persoane care desfasoara activitatile prevazute la art. 3 si persoanele numite in functia de sef de cabinet.

(3) Persoanele care desfasoara activitati de specialitate la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele presedintilor comisiilor permanente, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare pot fi incadrate ca functionar public parlamentar pe perioada nedeterminata, functionar public parlamentar pe perioada determinata sau personal contractual.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului din structurile Parlamentului, care desfasoara activitati administrative, de gospodarire, investitii, intretinere-reparatii si de deservire, pentru care incadrarea in munca se face prin contract individual de munca, potrivit Codului muncii.

Art. 6. - (1) Functiile publice parlamentare se clasifica, in raport cu nivelul atributiilor titularului functiei publice parlamentare, dupa cum urmeaza:

a) functii publice parlamentare corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici;

b) functii publice parlamentare de conducere;

c) functii publice parlamentare de executie.

(2) Clasificarea functiilor publice parlamentare este reglementata in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 7. - (1) Functiile publice parlamentare corespunzatoare inaltilor functionari publici parlamentari sunt: functia de secretar general, secretar general adjunct si sef de departament sau director general, dupa caz.

(2) Functiile publice parlamentare de conducere sunt: director, director adjunct, sef serviciu, sef sectie si sef birou .

(3) Functiile publice parlamentare de executie sunt cele prevazute in anexa la prezenta lege.

Art. 8. - (1) Se infiinteaza functia de reprezentant permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului pe langa Parlamentul European, ca angajat contractual al Camerei Deputatilor si/sau al Senatului, dupa caz, salarizat la nivelul functiei publice parlamentare de sef departament sau director general.

(2) Pe perioada misiunii sale in strainatate, persoana care are calitatea de reprezentant permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului deconteaza, pe baza de documente justificative, cheltuielile privind chiria si intretinerea spatiului de locuit in strainatate, inclusiv utilitatile aferente, cheltuielile de birou privind telefonul, faxul si internetul, cheltuielile privind asigurarile de sanatate in strainatate si cheltuielile privind biletele de avion - clasa economic - pentru deplasari in interesul serviciului la si de la Parlamentul European .

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetelor de venituri si cheltuieli ale Camerei Deputatilor si Senatului.CAPITOLUL II
Incompatibilitati si interdictii

Art. 9. - Calitatea de functionar public parlamentar este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor si activitatilor didactice din invatamantul superior, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

Art. 10. - (1) Functionarii publici parlamentari nu pot detine functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:

a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu este suspendat, conform art. 61 alin. (1) lit. a);

b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public parlamentar este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;

c) in cadrul regiilor autonome sau al societatilor comerciale din sectorul public sau privat;

d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.

(2) Functionarii publici parlamentari nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.

(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), la incetarea perioadei pentru care a fost numit sau ales ori la incheierea mandatului demnitarului, dupa caz, functionarul public parlamentar este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara.

(4) Dispozitiile prezentei legi privind activitatea politica a functionarului public parlamentar nu se aplica persoanelor care desfasoara activitatile prevazute la art. 3 la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare.

Documente Atasate
Anexa Legea 7.htm

Afişează Legea nr. 7/2006 (Republicata 2009), privind statutul functionarului public parlamentar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice