Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul MJLC nr. 1397/2009, privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea

Ordinul MJLC nr. 1397/2009, privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea

  Publicat: 29 May 2009       4107 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Documente atasate
Anexa Ordin Chirii.htm
Ordinul MJLC nr. 1397/2009, privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 29/05/2009

Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

Nr. 1.397/C / 15.869 / 98 / 933/C /926/CMinisterul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti


Consiliul Superior al Magistraturii


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie


Directia Nationala AnticoruptieLuand in considerare datele provenite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din sistemul justitiei, referitoare la pretul chiriei practicat la nivelul pietei imobiliare,


avand in vedere faptul ca ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale,


luand in considerare prevederile art. 21 si 22 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,


in temeiul art. 671 alin. (3) si al art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie emit urmatorul ordin:Art. 1. - (1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, care au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria datorata pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza contractului de inchiriere incheiat in conditiile legii, beneficiaza de decontare in limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pentru localitatile in care functioneaza instante judecatoresti si parchete, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin .


(2) Plafonul maxim se stabileste in euro, iar decontarea diferentei contravalorii chiriei lunare se va efectua in lei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data achitarii chiriei catre proprietar.


Art. 2. - In intelesul prevederilor art. 671 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 21 si 26 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contract de inchiriere incheiat in conditiile legii se intelege contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul locuintei, persoana fizica sau juridica, fiind exceptate contractele de subinchiriere.


Art. 3. - (1) Documentele necesare pentru decontarea chiriei sunt:


a) copie de pe contractul de inchiriere, inregistrat potrivit legii la organul fiscal teritorial competent, doar in cazul in care proprietarul locuintei este persoana fizica;


b) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea acestora nu detin o locuinta in proprietate in localitatea in care isi desfasoara activitatea ori nu li s-a atribuit o locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale in aceasta localitate dupa data numirii in functie in localitatea in care isi desfasoara activitatea;


c) declaratie pe propria raspundere ca titularul nu este ruda de gradul I sau II cu proprietarul locuintei inchiriate;


d) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea unde se afla locuinta pentru care solicita decontarea chiriei.


(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun o singura data, dupa incheierea contractului de inchiriere. Cererea de decont impreuna cu dovada de plata a chiriei se depun lunar la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite, dupa caz.


(3) Pentru contractele de inchiriere incheiate cu persoanele juridice nu sunt aplicabile dispozitiile privitoare la inregistrarea contractului de inchiriere la organul fiscal competent.


(4) Dovada platii chiriei se poate face cu foaia de varsamant cu extrasul de cont eliberat si stampilat de catre banca unde proprietarul are deschis contul bancar sau cu chitanta eliberata de proprietar, in cazul platii chiriei in numerar, semnata atat de proprietar, cat si de chirias. In cazul in care proprietarul este persoana juridica, dovada platii in numerar se va face cu chitanta si factura eliberate de acesta.


(5) Orice modificare a situatiei de fapt care apare pe durata contractului de inchiriere va fi comunicata de beneficiar departamentului economic al institutiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea, in termen de 15 zile de la data intervenirii ei.


Art. 4. - Sumele platite cu titlu de chirie in temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale si nu sunt supuse impozitului pe venit.


Art. 5. - Plafoanele stabilite conform anexei pot fi actualizate in raport cu evolutia pretului chiriei practicat la nivelul pietei, cu conditia incadrarii in limita bugetului alocat anual in acest scop in legea bugetului de stat .


Art. 6. - Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin .


Art. 7. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 2009.p. Ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, p. Procurorul general al Parchetului de pe langa
Gabriel Tanasescu, Inalta Curte de Casatie si Justitie,
secretar de stat Gabriela Scutea

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie,
Virgil Viorel Andreies Daniel Marius Morar

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Nicolae Popa
Documente Atasate
Anexa Ordin Chirii.htm

Afişează Ordinul MJLC nr. 1397/2009, privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 1212

Conferintele UpDate Work: Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca
01 Apr 2020 | 426

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1704