Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

Legea nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

  Publicat: 16 Mar 2009       16169 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 396/2006privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 02/11/2006

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Situatie juridica ce intervine ca urmare a mortii ori prin declararea judecatoreasca a mortii unuia din soti.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pāna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobānditorul subsecvent
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pāna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobānditorul subsecvent
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.Art. 1
Prezenta lege instituie sprijinul financiar la constituirea familiei in care fiecare dintre soti se afla la prima casatorie si au domiciliul sau resedinta in Romania, indiferent de cetatenia sotilor.

Art. 2
Beneficiaza de prevederile prezentei legi familiile prevazute la art. 1 care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul Romaniei;
b) casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul altor tari;
c) casatoria a fost incheiata la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau ale statului celuilalt sot, in conditiile legii;
d) casatoria a fost incheiata de catre comandantii de nave.

Art. 3
(1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se acorda pe baza de cerere, insotita de declaratiile pe propria raspundere ale ambilor soti ca fiecare dintre ei se afla la prima casatorie.
(2) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la:
a) sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei unde s-a incheiat casatoria, pentru familiile prevazute la art. 2 lit. a);
b) sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei unde isi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti, pentru familiile prevazute la art. 2 lit. b) si c);
c) sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, pentru familiile prevazute la art. 2 lit. d).
(3) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune in termen de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
a) de la data incheierii casatoriei, pentru situatiile prevazute la art. 2 lit. a);
b) de la data inscrierii sau transcrierii in registrele de stare civila a actelor de casatorie, pentru situatiile prevazute la art. 2 lit. b) si c);
c) de la data eliberarii certificatului de casatorie de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, pentru situatia prevazuta la art. 2 lit. d).
(4) Sprijinul financiar se acorda numai in situatiile in care nu a intervenit desfacerea, desfiintarea sau incetarea casatoriei pana la data platii.

Art. 4
Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre sotii care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia.

Art. 5
Cuantumul sprijinului financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro.

Art. 6
Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispozitie scrisa a primarului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii.

Art. 7
Sprijinul financiar se acorda familiei solicitante in termen de 30 de zile de la data emiterii dispozitiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat postal, in cont curent personal sau prin cont de card .

Art. 8
Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impoziteaza, nu se ia in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supune executarii silite, in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu .

Art. 9
Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se platesc prin bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, din transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 10
(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza si evalueaza aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Primarii au obligatia sa comunice semestrial, pana la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, directiilor de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, date privind numarul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, varsta si cetatenia sotilor si sumele platite cu acest titlu .

Art. 11
(1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la titularul dreptului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.

Afişează Legea nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 396/2006    Sprijinirea familiei    Sprijin financiar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.