Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

  Publicat: 22 Jun 2009       10069 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 15 iunie 2009

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza prelucrarea automata si neautomata a datelor cu caracter personal pentru realizarea activitatilor de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor acestora.
(2) Structurile/unitatiie Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare structurile/unitatile M.A.I., care desfasoara, potrivit competentelor, activitatile prevazute la alin. (1), in calitate de operatori, dobandite in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, prelucreaza date cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale.

Art. 2
(1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1), structurile/unitatile M.A.I, constituie, organizeaza si detin, potrivit atributiilor legate, sisteme de evidenta si utilizeaza mijloace automate si neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conditiile legii.
(2) Structurile/unitatile M.A.I, utilizeaza sisteme de evidenta si/sau mijloace automate si neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea drepturilor omului si aplicarea principiilor legalitatii, necesitatii, confidentialitatii, proportionalitatii si numai daca, prin utilizarea acestora, este asigurata protectia datelor prelucrate.
(3) Inaintea introducerii unui sistem de evidenta sau a unui mijloc automat/neautomat de prelucrare a datelor cu caracter personal care este susceptibil sa prezinte anumite riscuri privind datele prelucrate, structurile/unitatile M.A.I consulta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationals de supraveghere, care, daca este cazul, stabileste garantii adecvate, potrivit legii.

Capitolul II - Notificarea prelucrarilor datelor cu caracter personalArt. 3
(1) Prelucrarile de date cu caracter personal sunt notificate Autoritatii nationale de supraveghere . Notificarea se efectueaza anterior oricarei prelucrari, in conditiiie legii.
(2) Notificarea prelucrarii automate sau neautomate a datelor cu caracter personal prin sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal, realizata potrivit legii de catre structurile/unitatile M.A.I., cuprinde, pe langa informatiile prevazute la art. 22 alin. (8) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod corespunzator si informatii referitoare la natura fiecarui sistem de evidenta a datelor cu caracter personal care are legatura cu prelucrarea, precum si la destinatarii carora le sunt comunicate datele.
(3) Notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal prin sisteme de evidenta constitute in anumite cazuri numai pentru perioada necesara realizarii unor activitati de prevenire, cercetare si combatere a infractiuniior, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice se face cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2), numai daca prelucrarea nu a facut obiectul unei notificari anterioare.

Capitolul III - Colectarea datelor cu caracter personalArt. 4
(1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1), structurile/unitatile M.A.I, colecteaza date cu caracter personal, cu sau fara consimtamantul persoanei vizate, in conditiile legii.
(2) Colectarea datelor cu caracter personal fara consimtamantul persoanei vizate pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) se face numai daca aceasta masura este necesara pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane ori a proprietatii acesteia, precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni .
(3) Colectarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza de personalul structurilor/unitatilor M.A.I, numai in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu .
(4) Colectarea datelor cu caracter personal in scopurile prevazute la art. 1 alin. (1) trebuie sa fie limitata la datele necesare pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane ori a proprietatii acesteia, precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni .
(5) Colectarea de date privind persoana fizica exclusiv datorita faptului ca aceasta are o anumita origine rasiala, anumite convingeri religioase ori politice, un anumit comportament sexual sau datorita apartenentei acesteia la anumite miscari ori organizatii care nu contravin legii este interzisa.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), structurile/unitatile M.A.I, colecteaza si prelucreaza, cu respectarea garantiilor prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, date exclusiv in baza acestor criterii numai daca, intr-un caz determinat, sunt necesare pentru efectuarea actelor premergatoare sau a urmaririi penale, ca urmare a savarsirii unei infractiuni . Prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator.
(7) Prevederile alin. (6) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementeaza obligatia autoritatilor publice de a respecta si de a ocroti viata intima, familiala si privata.

Capitolul IV - Stocarea datelor cu caracter personalArt. 5
(1) Pentru realizarea scopurilor activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1), structurile/unitatile M.A.I, stocheaza numai acele date cu caracter personal care sunt exacte, complete si necesare indeplinirii atributiilor legale sau obligatiilor rezultate din instrumente juridice internationale la care Romania este parte.
(2) Stocarea diferitelor categorii de date cu caracter personal se realizeaza prin ordonarea acestora in functie de gradul lor de acuratete si exactitate. Datele cu caracter personal bazate pe opinii si interpretari personale rezultate din activitatile prevazute la art. 1 alin. (1) sunt ordonate in mod distinct.
(3) Structurile/unitatile M.A.I, au obligatia de a verifica periodic calitatea datelor prevazute la alin. (2), conform regulilor stabilite potrivit art. 14 alin. (1) lit. b).
(4) In situatia in care datele cu caracter personal stocate se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, structurile/unitatile M.A.i. care le detin au obligatia sa le stearga, distruga, modifice, actualizeze sau, dupa caz, sa le completeze.
(5) Structurile/unitatile M.A.I, stocheaza datele cu caracter personal colectate in scopuri administrative separat de datele cu caracter personal colectate in scopurile prevazute la art. 1 alin. (1).

Capitolul V - Comunicarea datelor cu caracter personalArt. 6
(1) Comunicarea datelor cu caracter personal intre structurile/unitatile M.A.I, se face numai in cazul in care este necesara pentru exercitarea competentelor si indeplinirea atributiilor legale ce le revin.
(2) Comunicarea de date cu caracter personal catre alte autoritati sau institutii publice se poate efectua numai in urmatoareie situatii:
a) in baza unei prevederi legale exprese ori cu autorizarea Autoritatii nationale de supraveghere;
b) cand datele sunt indispensabile indeplinirii atributiilor legale ale destinatarului si numai daca scopul in care se face colectarea sau prelucrarea de catre destinatar nu este incompatibil cu scopul pentru care datele au fost colectate de structurile/unitatile M.A.I., iar comunicarea datelor de structurile/unitatiie M.A.I, se realizeaza in conformitate cu atributiile legale ale acestora.

Afişează Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 Tribunalul Cluj

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARAD

Ştiri Juridice