Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG 90/2009, privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice

OUG 90/2009, privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice

  Publicat: 05 Jul 2009       10898 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


OUG 90/2009, privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 01/07/2009

1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Ca urmare a stabilirii prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a termenului de 19 iulie 2009 ca data limita pentru absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata in specialitatea juridica sau administratie publica de catre secretarii de comuna, sub sanctiunea eliberarii din functie,


avand in vedere necesitatea asigurarii continuitatii activitatii curente a colectivitatilor locale prin prelungirea pana la data de 31 decembrie 2010 a termenului prevazut pentru absolvirea studiilor universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica sau administrativa,


dat fiind faptul ca, in lipsa unor masuri care sa asigure mentinerea secretarilor de comuna in functiile publice pana la momentul in care organizarea concursurilor este posibila, exista riscul ca activitatea de avizare pentru legalitate a dispozitiilor primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, de contrasemnare a hotararilor consiliului local, respectiv hotararilor consiliului judetean, precum si de exercitare a altor atributii prevazute de lege sau insarcinari sa nu poata fi indeplinite in conformitate cu atributiile conferite acestei categorii de personal, ceea ce ar putea avea ca efect direct si consecinte negative nesolutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale si aparitia unor disfunctionalitati in activitatea primariei comunei care, conform legii, este si trebuie sa ramana o structura functionala cu activitate permanenta,


luand in considerare faptul ca masura exercitarii cu caracter temporar a functiilor publice de conducere si a functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici trebuie asigurata pe intreaga perioada a blocarii posturilor din administratia publica, determinata de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, in caz contrar existand riscul ca atributiile de organizare, conducere, coordonare si control specifice acestor categorii de personal sa nu poata fi indeplinite, situatie cu consecinte negative in realizarea managementului in administratia publica si in exercitarea prerogativelor de putere publica,


in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. I. - Articolul V din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative isi pot pastra functia publica, cu obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2010 sa indeplineasca conditia de a avea studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica sau administrativa, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.


(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2012, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.


(3) In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (1) si conditia de vechime in specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii, in urmatoarea ordine:


a) persoane care au studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica sau administrativa;


b) persoane care au studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate;


c) persoane care au studii medii, absolvite cu diploma.


(4) In situatia prevazuta la alin. (3), ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioada determinata, cu obligatia organizarii anuale a concursului pentru ocuparea acesteia."


Art. II. - (1) In mod exceptional, perioada pentru care secretarii de comune au fost numiti, prin concurs, pe perioada determinata, in conditiile legii, se prelungeste pana la data ocuparii acestei functii publice prin concurs organizat in conditiile legii.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1), concursul de ocupare a functiilor publice de secretar al comunei se organizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii masurii de suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante.


Art. III. - (1) In situatia in care functia publica de conducere de secretar al comunei este vacanta sau temporar vacanta si in cadrul autoritatii sau institutiei publice nu exista persoane care indeplinesc conditiile prevazute la art. V alin. (1) din Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functia poate fi exercitata cu caracter temporar si de persoane care nu indeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste conditii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Prevederile art. IV alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.


Art. IV. - (1) In mod exceptional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada prevazuta la art. 92 alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 6 luni intr-un an calendaristic cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care, in mod exceptional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. Prevederile prezentului alineat se aplica pana in data de 30 octombrie 2009.


(3) Prevederile alin. (1) se aplica pana la data de 31 decembrie 2010.


Art. V. - (1) In mod exceptional, in cazul in care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici nu se inscriu candidati care indeplinesc conditia prevazuta la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceasta conditie.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana declarata admisa isi poate pastra calitatea de inalt functionar public daca, in termen de maximum 2 ani de la data numirii in functia publica in urma concursului, absolva programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, organizate in conditiile legii, sub sanctiunea eliberarii din functie in cazul neindeplinirii acestei conditii in termenul prevazut.


Art. VI. - Articolul 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Incadrarea in procentul de 15% prevazut la alin. (2) nu se aplica in situatia in care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numarului total de posturi ocupate, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, in cazul ocuparii posturilor vacante corespunzatoare:


a) categoriei inaltilor functionari publici;


b) functiilor publice de conducere, functiilor publice de conducere cu statut special si posturilor militare de conducere;


c) functiilor prevazute la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii publice."


2. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) si (21) se va face prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite."PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:

Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
Andras Zsolt Szakal


Bucuresti, 30 iunie 2009.


Nr. 90.Afişează OUG 90/2009, privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice