Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Conventie de garantare pentru programul Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       60303 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm
Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire data monedei unice europene.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.

Incheiata intre urmatoarele parti:

Banca ................................, cu sediul social in ..............., telefon/fax .................., cod unic de inregistrare ........................, inmatriculata in registrul comertului sub nr. ................ si la registrul bancar sub nr. ...................., reprezentata de ........................., in calitate de .................., si de ......................, in calitate de ................., denumita in continuare Finantator.

si

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, imputernicit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", in calitate de mandatar al statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inmatriculat in registrul comertului sub nr. J 40 /10581/2001, cod unic de inregistrare 14367083, inregistrat in Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................., in calitate de ........................, si de ....................., in calitate de............................., denumit in continuare Fond sau FNGCIMM.

In scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite in cadrul programului "Prima casa", denumit in continuare Programul, partile convin incheierea prezentei conventii in urmatoarele conditii:CAPITOLUL I
Definitii

Art. 1. - Notiunile utilizate in prezenta conventie au urmatoarele semnificatii:

a) Programul - programul "Prima casa" aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si detaliat prin normele de implementare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009;

b) conditiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor si finantatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;

c) garantie - angajament asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de Finantator, ca urmare a producerii riscului de credit . Garantia se include in plafonul de garantare in conformitate cu clauzele prezentei conventii;

d) plafon de garantare - suma maxima in limita careia Fondul garanteaza finantarile acordate de catre Finantator beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la cap. 3 din prezenta conventie;

e) Beneficiar - persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate si normele de creditare ale Finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul Programului;

f) Finantator - banca, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care indeplineste criteriile de eligibilitate si acorda o finantare unui Beneficiar in cadrul Programului;

g) finantare garantata (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent in lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare, acordat in cadrul Programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de Beneficiar in baza contractului de credit;

h) riscul de credit - neplata, partiala sau integrala, de catre Beneficiar a finantarii garantate (principalului);

i) conventie de garantare - document contractual cadru, incheiat intre Finantator si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, clauze privind drepturile si obligatiile partilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;

j) solicitarea de garantare - documentul standard intocmit de catre una dintre unitatile Finantatorului (sucursala, agentie etc.), prin care se solicita FNGCIMM aprobarea garantiei individuale si includerea acesteia in plafonul de garantare aprobat. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta conventie;

k) contract de garantare - document contractual incheiat intre FNGCIMM, Finantator si Beneficiar, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii . Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta conventie;

l) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate (principalul), exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;

m) perioada de valabilitate a garantiei - perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM, in numele si in contul statului;

n) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului - data rambursarii integrale de catre Beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata, sau data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;

o) promisiune unilaterala de creditare - document emis de Finantator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta conventie, prin care acesta isi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordarii, trebuie sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;

p) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta conventie, prin care acesta isi exprima intentia de a garanta finantarea care va fi acordata Beneficiarului de catre Finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;

q) comision de gestiune - suma achitata de Finantator pentru remunerarea activitatii de acordare si administrare a garantiei;

r) comision unic de analiza - suma achitata de Finantator pentru remunerarea activitatii de analiza si emitere a unei promisiuni de garantare;

s) soldul finantarii garantate restante - soldul finantarii (principalul) nerambursat la scadenta, trecut integral la restanta de catre Finantator si exigibil la data cererii de plata a garantiei;

t) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate restante;

u) cerere de plata - document prin care Finantatorul solicita plata soldului garantiei aferente finantarii garantate restante, dupa inregistrarea unei intarzieri la rambursarea principalului mai mare sau egala cu 60 de zile. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 5 la prezenta conventie .

CAPITOLUL II
Obiectul conventiei

Art. 2.1. - Obiectul prezentei conventii il constituie garantarea de catre Fond, in numele si in contul statului, in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, a obligatiilor de rambursare a finantarilor acordate de Finantator beneficiarilor care indeplinesc conditiile de garantare prevazute la art. 3.1 din prezenta conventie si conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare a finantatorilor, in limita unui plafon de garantare . Plafonul se aloca de catre Fond, conform Hotararii Guvernului nr. 717/2009, si se comunica Finantatorului conform anexei nr. 10 la prezenta conventie .

Art. 2.2. - In limita plafonului de garantare alocat, Finantatorul solicita Fondului acordarea de garantii/emiterea de promisiuni de garantare . Valoarea unei garantii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare .

Art. 2.3. - Garantiile acordate de Fond in baza prezentei conventii sunt valabile pe intreaga durata a finantarii.

Art. 2.4. - Beneficiarii pot achizitiona in cadrul Programului urmatoarele tipuri de locuinte:

a) locuinta finalizata;

b) locuinta care urmeaza sa se construiasca;

c) locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu.

CAPITOLUL III
Criterii de eligibilitate la acordarea garantiei

Art. 3.1. - Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte finalizate

Documente Atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm

Afişează Conventie de garantare pentru programul Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice