Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Conventie de garantare pentru programul Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       56255 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm
Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.

a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a Beneficiarului, data in forma autentica;

b) achizitioneaza in cadrul Programului o locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii si libera de sarcini, cu exceptia privilegiului vanzatorului asupra pretului;

c) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare a finantatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe intreaga durata a finantarii;

f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii. Dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului;

g) se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;

h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 3.2. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte care urmeaza sa se construiasca sau locuinte aflate in faza de constructie "constructii la rosu":

a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica;

b) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

c) detin un antecontract incheiat cu o societate de constructii;

d) isi asuma obligatia de indeplinire a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3.1 lit. b), d), e), f), g) si h), printr-o declaratie pe propria raspundere, semnata in fata functionarului bancar. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 6 la prezenta conventie .

CAPITOLUL IV
Comisioane

Art. 4.1. - Comisionul de gestiune

Art. 4.1.1. - Pentru remunerarea activitatii de acordare si administrare a garantiei, Finantatorul datoreaza Fondului un comision de gestiune al carui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii.

Art. 4.1.2. - Comisionul de gestiune pentru garantiile acordate se calculeaza astfel:

(1) pentru intervalul cuprins intre data acordarii si 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

___________

Valoarea garantiei in lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobarii solicitarii de garantare .

Inclusiv luna in care se aproba solicitarea de garantare .

(2) pentru anii urmatori (intregi):

Comision de gestiune = Procent comision x Sold garantie la 31 decembrie an precedent celui de plata

Comision de gestiune = Procent comision x Sold garantie la 31 decembrie an precedent celui de plata

___________

Soldul garantiei in lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

In cazul in care la data de 31 decembrie a anului precedent finantarea aprobata nu a fost acordata, comisionul aferent anului in curs se calculeaza la valoarea garantiei din solicitarea de garantare .


Soldul garantiei in lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

Exclusiv ultima luna de valabilitate a contractului de garantare .

Art. 4.1.3. - Plata comisionului de gestiune se face in contul Fondului nr. .........................., deschis la ...................................., esalonat, in rate anuale, proportional cu numarul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea aprobarii solicitarii de garantare;

b) pentru anii urmatori de valabilitate a contractului de garantare - pana in data de 1 martie a anului de plata, pe baza facturii transmise de Fond, sau pana la data scadentei finale, daca in ultimul an scadenta finala este anterioara datei de 1 martie.

Art. 4.1.4. - Comisionul de gestiune pentru garantiile aferente finantarilor in valuta se plateste in echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare, in cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobarii garantiei si data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil in data de 31 decembrie a anului anterior celui de plata, in cazul comisionului datorat pe urmatorii ani de valabilitate a contractului de garantare .

Art. 4.1.5. - (1) Pentru intarzieri in plata comisionului de gestiune, Finantatorul datoreaza penalitati de 0,1% pe zi de intarziere, aplicate la suma datorata. Pentru transformarea in lei a penalitatilor ce privesc garantiile aferente finantarilor in valuta, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil in data de 31 decembrie a anului precedent celui de plata .

(2) In cazul in care Finantatorul nu achita comisionul de gestiune restant si penalitatile de intarziere datorate in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat in acest sens, Fondul este in drept sa treaca la recuperarea pe cale judiciara a debitului, in conditiile legii.

Art. 4.1.6. - Obligatia de plata a comisionului de gestiune inceteaza la data inregistrarii la Fond a cererii de plata .

Art. 4.2. - Comisionul unic de analiza

Art. 4.2.1. - (1) Pentru remunerarea activitatii de analiza si emitere a unei promisiuni de garantare, Finantatorul datoreaza Fondului un comision unic de analiza de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator.

Comision unic = Procent x Valoarea promisiunii
de analiza comision unilaterale de creditare

Documente Atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm

Afişează Conventie de garantare pentru programul Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice