Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Conventie de garantare pentru programul Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       56254 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm
Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Denumire data monedei unice europene.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.

(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimata in euro sau in echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil in data emiterii promisiunii de garantare .

(3) Comisionul unic de analiza este suportat de Beneficiar .

CAPITOLUL V
Garantia

Art. 5.1. - (1) Garantia acopera integral valoarea finantarii garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare .

(2) Garantia se acorda in euro sau in moneda nationala si se plateste in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data platii.

(3) Valoarea garantiei se diminueaza cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de Beneficiar .

Art. 5.2. - Este irevocabila - furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei.

Art. 5.3. - Este neconditionata - contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente.

Art. 5.4. - Este directa si expresa - protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire al protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala.

Art. 5.5. - Este platibila la prima cerere scrisa a Finantatorului.

Art. 5.6. - Are valoare determinata, initial egala cu valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare . Raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finantator.

Art. 5.7. - Raspunderea Fondului, in numele si in contul statului, incepe la data semnarii de catre parti a contractului de garantare .

Art. 5.8. - Pentru garantia acordata, Beneficiarul constituie o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate prin Program in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini.

Art. 5.9. - Garantiile inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la data rambursarii integrale de catre Beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata;

b) la data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei.

Art. 5.10. - Acordarea garantiei se face astfel:

Art. 5.10.1. - In situatia in care Finantatorul solicita acordarea unei garantii:

a) Dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, Finantatorul, direct sau prin unitatile sale teritoriale (sucursale, agentii etc.), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucuresti.

Solicitarea va fi insotita de urmatoarele documente:

(i) documentul de identitate al Beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, daca este casatorit, in copie certificata;

(ii) extras de carte funciara de informare privind imobilul ce urmeaza sa fie achizitionat din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data transmiterii solicitarii, in original;

(iii) titlul de proprietate al vanzatorului imobilului, in copie certificata;

(iv) raportul de evaluare a imobilului, in copie certificata.

b) Fondul analizeaza documentatia transmisa, respectiv concordanta dintre datele inscrise in solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verifica Beneficiarul in listele cu persoanele suspectate de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, publicate conform legii, si adopta hotararea de aprobare/respingere.

c) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, Fondul comunica unitatii solicitante, prin fax, decizia adoptata. Decizia de aprobare se transmite, prin fax, impreuna cu o copie a facturii reprezentand contravaloarea comisionului de gestiune datorat.

d) Finantatorul achita comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garantiei si transmite Fondului, prin fax, la nr. ...................., copia documentului de plata .

e) Finantatorul incheie contractul de credit si il transmite Fondului, prin fax, la nr. ......................... .

f) Dupa indeplinirea de catre Finantator a obligatiilor de la lit. d) si e) Fondul redacteaza contractul de garantare in 4 exemplare originale pe care le remite Finantatorului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, in vederea semnarii acestora de catre Finantator si Beneficiar . Concomitent se transmit, in original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat si decizia de aprobare a solicitarii de garantare .

g) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora, Finantatorul si Beneficiarul semneaza si remit Fondului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, contractul de garantare, in toate cele 4 exemplare originale, impreuna cu graficul de rambursare al finantarii garantate.

h) In termen de 3 zile lucratoare de la primire, Fondul semneaza contractul de garantare si transmite Finantatorului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, doua exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin posta, contractul de garantare se comunica Finantatorului prin fax.

i) Finantatorul remite Beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnatura de primire.

Art. 5.10.2. - In situatia in care Finantatorul solicita acordarea unei promisiuni de garantare:

a) Dupa aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finantare de catre structurile sale competente, Finantatorul, direct sau prin unitatile sale teritoriale (sucursale, agentii etc.), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 8, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucuresti.

Solicitarea va fi insotita de urmatoarele documente:

(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, daca este casatorit, in copie certificata;

(ii) antecontractul incheiat cu o societate de constructii sau antecontractul de vanzare-cumparare, in copie certificata;

(iii) promisiunea unilaterala de creditare.

b) Fondul analizeaza documentatia transmisa, respectiv concordanta dintre solicitarea promisiunii de garantare, documentele remise, verifica Beneficiarul in listele cu persoanele suspectate de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, publicate conform legii, si decide aprobarea/ respingerea solicitarii.

c) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, Fondul comunica unitatii solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare . Decizia de aprobare se transmite prin fax, impreuna cu o copie a facturii reprezentand contravaloarea comisionului unic de analiza .

d) Finantatorul achita comisionul unic de analiza datorat pentru emiterea promisiunii de garantare si transmite Fondului, prin fax, la nr. ...................., copia documentului de plata .

e) Dupa achitarea comisionului unic de analiza, Fondul transmite, prin curier sau prin posta, cu confirmare de primire, in original, factura cuprinzand comisionul datorat si promisiunea de garantare .

Art. 5.11. - Orice modificari ale conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 si vor fi aprobate/respinse de Fond, in conditiile prezentei conventii . Pe baza acestei aprobari, Fondul redacteaza, semneaza si transmite Finantatorului actul aditional la contractul de garantare, in vederea semnarii lui de catre Finantator si Beneficiar . Ulterior semnarii, Finantatorul remite Fondului doua exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor aditionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc conditiile de eligibilitate ale Programului.

Art. 5.12. - Preluarea creditului de catre un alt beneficiar, dupa expirarea perioadei de 5 ani de interdictie de vanzare a imobilului, se considera o noua acordare si va fi analizata in conditiile prezentei conventii .


Documente Atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm

Afişează Conventie de garantare pentru programul Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice