Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

  Publicat: 22 Jul 2009       48103 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 481/2003
- Legea nr. 298/2004
- O.U.G. nr. 69/2004
- Legea nr. 113/2005
- O.U.G. nr. 13/2006
- Legea nr. 116/2006.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Din punct de vedere contabil, un registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patrimoniului (economico-financiare).
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblul de criterii si proceduri ce stau la baza adoptarii, implementarii si comunicarii deciziilor bancii centrale care vizeaza atingerea obiectivului fundamental al politicii monetare.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

c) amenajare piscicola - unitate de baza a acvaculturii, reprezentata de helesteu, iaz, viviera flotabila, statie de reproducere artificiala sau alte instalatii destinate acvaculturii;

d) ape continentale - apele situate pe teritoriul Romaniei, cu exceptia apelor maritime interioare si a marii teritoriale;

e) ape maritime romanesti - apele maritime in care Romania isi exercita drepturi suverane si jurisdictia, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

f) captura totala admisibila (TAC) - cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice, apartinand unei anumite specii sau grup de specii, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare, care se poate obtine anual din resursele acvatice vii, fara a afecta capacitatea de regenerare naturala;

g) capturi - cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice pescuite sau recoltate din apele maritime sau continentale, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare;

h) cota - parte din captura totala admisibila din fiecare specie sau grup de specii, ce se stabileste anual persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati comerciale de pescuit;

i) efectiv piscicol - totalitatea populatiilor de pesti, scoici, broaste si alte vietuitoare acvatice, existente in bazinele piscicole amenajate;

j) efort de pescuit - produsul capacitatii si al activitatii unei nave/ambarcatiuni pescaresti; cand este vorba de un grup de nave/ambarcatiuni, suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcatiunilor ce apartin acelui grup;

k) gestionare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode si procedee adecvate de pescuit, la un nivel care sa nu aiba consecinte negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine si continentale;

l) fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit - registru in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit, pe categorii, dimensiuni, putere a motorului, tipuri de activitati si tehnologii de pescuit, zone de pescuit, proprietari;

m) inspector piscicol - persoana fizica care desfasoara activitati de inspectie si control, pentru constatarea respectarii reglementarilor in domeniul pescuitului si acvaculturii;

n) jurnal de pescuit - registru la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit, in care sunt inregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit si capturile realizate, cu clasificarea lor corespunzatoare pe specii;

o) nava auxiliara de pescuit - orice nava sau ambarcatiune, care nu este implicata direct in activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit pasiv;

p) nava de inspectie piscicola - nava neangajata in activitatea de pescuit, care este destinata controlului si supravegherii activitatii de pescuit;

q) nava de pescuit - orice nava sau ambarcatiune echipata pentru exploatarea comerciala a resurselor acvatice vii;

r) pescar profesionist - persoana atestata, conform legii, sa exercite pescuitul in scop comercial;

s) pescar sportiv - persoana fizica care practica pescuitul recreativ/sportiv in baza unui permis;

t) pescarie - ansamblu de activitati care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea si comercializarea pestelui; acest termen poate defini si un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau grup de specii;

u) pescuitul ilegal - practicarea pescuitului fara respectarea reglementarilor in domeniul pescuitului;

v) pescuitul marin - activitatea de pescuit in apele maritime, care implica un ansamblu de masuri pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;

w) piscicultor - persoana fizica atestata sa exercite lucrari in cadrul fermelor de acvacultura;

x) posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat in capturi sau in efort de pescuit;

y) resurse acvatice vii - speciile de peste si alte vietuitoare acvatice marine si continentale, disponibile si accesibile;

z) unelte de pescuit - sculele, uneltele si echipamentele utilizate in pescuitul marin si in apele continentale.

Art. 5. - Resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale sunt de interes national sau local.

Art. 6. - Abrogat.

Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind definirea si implementarea strategiei si politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii, existente in apele marine si continentale, acvacultura, organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura revine autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura finanteaza cheltuielile privind realizarea obiectivelor si actiunilor prevazute in strategie .TITLUL I1
Reorganizarea sectorului pescaresc

Art. 71. - Pentru elaborarea strategiei nationale si a reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii, existente in apele marine si continentale, acvacultura, organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura, precum si pentru implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 72. - Sediul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este in municipiul Bucuresti si este asigurat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Art. 73. - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are urmatoarele atributii principale si responsabilitati:

a) elaboreaza strategia si politicile necesare in domeniul pescuitului si acvaculturii;

b) coordoneaza si monitorizeaza activitatea de pescuit si acvacultura;

c) stabileste metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii si a cotelor anuale admisibile de pescuit;

d) tine Registrul unitatilor de productie din acvacultura;

e) elaboreaza proiecte de reglementari privind accesul la resursele acvatice vii;

f) coordoneaza si monitorizeaza privatizarea societatilor comerciale cu profil piscicol si concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole aflate in portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

g) desfasoara activitati de control si inspectie piscicola;

h) tine Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

i) colaboreaza cu ministerele si organele de specialitate, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura;

j) emite avizul de recunoastere pentru organizatiile de producatori din domeniul pescuitului si acvaculturii pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale;

k) indeplineste functia de autoritate de management a politicii structurale in domeniul pescuitului si acvaculturii;

Afişează Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice