Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

  Publicat: 22 Jul 2009       48104 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 481/2003
- Legea nr. 298/2004
- O.U.G. nr. 69/2004
- Legea nr. 113/2005
- O.U.G. nr. 13/2006
- Legea nr. 116/2006.

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

l) reglementeaza piata produselor pescaresti;

m) acrediteaza institutiile de invatamant si cercetare si asociatiile profesionale neguvernamentale pentru evaluarea si estimarea resurselor acvatice vii;

n) organizeaza cursuri de formare profesionala, seminarii, conferinte, dezbateri si consultanta piscicola.

Art. 74. - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura este condusa de un presedinte cu rang de director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 75. - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum si numarul maxim de posturi se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 76. - Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este format din functionari publici si personal contractual.

Art. 77. - Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se face potrivit prevederilor legale privind drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici din institutiile publice de interes national.

Art. 78. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

TITLUL II
Pescuitul in bazinele naturale si autorizarea pescuituluiCAPITOLUL I
Administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii

Art. 8. - (1) Pentru gestionarea durabila a resurselor acvatice vii care apartin domeniului public al statului se infiinteaza Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este in municipiul Bucuresti.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 9. - (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol gestioneaza bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, republicata, si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agentiei Domeniilor Statului in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele incheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce detin in exploatare sau in administrare amenajari piscicole, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune.

(3) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol va incheia acte aditionale cu agentii contractanti, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune, in termen de 30 de zile de la preluarea contractelor prevazute la alin. (2).

(4) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajarilor piscicole detinute de Agentia Domeniilor Statului, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

(5) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Administratiei Nationale "Apele Romane" in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele legal incheiate cu agentii economici care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv si va incheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.

(6) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura; unul dintre membri este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte. In consiliul de administratie este numit si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(7) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.

(8) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 10. - Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale:

a) aplica strategia nationala in ceea ce priveste gestionarea durabila a resurselor acvatice vii;

b) privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si/sau amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu;

c) concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole din domeniul public sau privat al statului;

d) elaboreaza caietele de sarcini in vederea privatizarii si/sau concesionarii;

e) Abrogat;

f) desfasoara orice alte activitati stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 11. - (1) Veniturile incasate de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se vireaza semestrial la bugetul de stat dupa deducerea cheltuielilor proprii aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli .

(2) Constituie venituri incasate de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol urmatoarele:

a) venituri din incasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a resurselor acvatice vii, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, a bunurilor, a activitatilor si a serviciilor specifice;

b) venituri incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale aflate in portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

c) venituri incasate din vanzarea activelor cu destinatie piscicola din patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

d) tarife pentru desfasurarea activitatii de acvacultura in bazinele piscicole naturale;

e) venituri obtinute din contracte de arenda, precum si cele obtinute in baza altor contracte;

f) venituri provenite din activitati comerciale;

g) venituri din dobanzi bancare;

h) venituri din dividende;

i) venituri realizate din vanzarea caietelor de sarcini si a dosarelor de prezentare;

j) venituri din chirii;

k) alte venituri.

(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se asigura integral din venituri proprii.

(4) Constituie cheltuieli ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol urmatoarele:

Afişează Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice