Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

  Publicat: 22 Jul 2009       48105 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 481/2003
- Legea nr. 298/2004
- O.U.G. nr. 69/2004
- Legea nr. 113/2005
- O.U.G. nr. 13/2006
- Legea nr. 116/2006.

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

Art. 28. - Abrogat.

Art. 29. - (1) Folosirea amenajarilor piscicole pentru realizarea productiei de peste si alte vietuitoare acvatice este obligatorie pentru toti utilizatorii.

(2) Schimbarea destinatiei sau dezafectarea amenajarilor piscicole se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in baza avizului de mediu.

Art. 30. - (1) Licentierea agentilor economici care desfasoara activitate de acvacultura se face, conform prezentei legi, de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Abrogat.

(3) Abrogat.

(4) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se infiinteaza Registrul unitatilor de productie din acvacultura, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate unitatile si instalatiile folosite pentru activitatea de acvacultura. In registru se vor mentiona date privind proprietarul sau administratorul unitatii, date tehnice de constructie si functionare, precum si speciile cultivate.

(5) Unitatile de productie incluse in Registrul unitatilor de productie din acvacultura vor primi licenta de acvacultura pentru o perioada determinata, eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(6) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului, precum si modificarile privind capacitatea de productie si speciile cultivate trebuie comunicate, in termen de 30 de zile de la data modificarii survenite, Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea reactualizarii registrului si eliberarii unei noi licente de acvacultura, dupa caz.

Art. 31. - Abrogat.

Art. 32. - Abrogat.

CAPITOLUL II
Dezvoltarea activitatii de acvaculturaArt. 33. - Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, impreuna cu alte autoritati publice centrale, cu sprijinul prefectilor si al consiliilor judetene si locale, vor identifica, in baza unor studii de specialitate, terenurile apartinand proprietatii publice si private, care se preteaza la realizarea de amenajari piscicole.

Art. 34. - Amenajarile piscicole, indiferent de forma de proprietate, care prin degradare si-au pierdut total sau partial potentialul de productie, vor fi incluse de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in conformitate cu legea, in categoria terenurilor in curs de ameliorare.

Art. 35. - Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura si autoritatea publica centrala de protectie a mediului vor lua masuri pentru introducerea in cultura a unor specii valoroase de pesti, scop in care se vor realiza amenajari piscicole specializate in reproducerea si cresterea acestora (sturioni, pastrav, lipan, lostrita, coregon, chefal, cambula, anghila).

Art. 351. - Introducerea in cultura a speciilor de pesti sau de alte vietuitoare acvatice noi, provenite din import, se face cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.

Art. 36. - In scopul dezvoltarii acvaculturii autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura intreprinde masuri pentru stimularea realizarii unor amenajari specializate in reproducerea si cresterea broastelor, racilor, scoicilor si a altor vietuitoare acvatice.

TITLUL IV
Inspectia piscicola

Art. 37. - (1) Urmarirea respectarii prevederilor prezentei legi, precum si a celorlalte reglementari in domeniu se realizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura si de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, prin organisme de specialitate.

(2) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura infiinteaza Inspectia Piscicola ca organism de specialitate. Pentru monitorizarea capacitatii de pescuit national autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in colaborare cu Inspectoratul Navigatiei Civile si cu Registrul Naval Roman, infiinteaza Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit .

(3) Regulamentul de organizare si functionare a organismelor de specialitate se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 371. - (1) Pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializarii produselor pescaresti si al altor activitati conexe, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura organizeaza activitati permanente de control, prin Inspectia Piscicola.

(2) Activitatea de control se desfasoara de catre inspectorii piscicoli, care au acces la toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele si instalatiile de pescuit, fermele si instalatiile de acvacultura, constructiile anexe, mijloacele de transport, unitatile de procesare si/sau comercializare, registre si documente, si care intocmesc un proces-verbal de constatare/sanctionare, in care se descriu circumstantele si rezultatul actiunilor lor.

(3) Persoanele supuse controlului au obligatia sa puna la dispozitia inspectorului piscicol toate mijloacele necesare pentru indeplinirea functiei de inspectie.

Art. 38. - In scopul indeplinirii atributiilor de control personalul organismelor de specialitate are dreptul:

a) de acces la bazinele piscicole, pe ambarcatiuni, la uneltele de pescuit, la punctele de colectare si de livrare a pestelui, in fermele piscicole, pentru a constata modul cum sunt respectate reglementarile piscicole si cum sunt aplicate masurile de protectie a resurselor acvatice vii si de combatere a furturilor si braconajului;

b) de control asupra lucrarilor, constructiilor si instalatiilor care au legatura cu pescuitul, cresterea pestelui si protectia resurselor acvatice vii;

c) de control al datelor si documentelor in legatura cu pescuitul, originea si circulatia pestelui conform certificatului de origine si circulatie a produselor de origine animala;

d) de control al modului cum sunt respectate reglementarile privind protectia resurselor acvatice vii;

e) de a constata faptele care constituie contraventii si infractiuni in domeniul pescuitului si protectiei resurselor acvatice vii, acvaculturii si circulatiei pestelui, icrelor, produselor din peste, altor vietuitoare acvatice (broaste, raci si scoici), precum si de a intocmi documentele potrivit legii;

f) de urmarire a realizarii cotelor alocate, a inregistrarii capturilor, a marcarii navelor si ambarcatiunilor si a implementarii sistemului de supraveghere prin satelit;

g) de inspectie si control pe navele si ambarcatiunile de pescuit .

Art. 381. - Unitatile Politiei, ale Politiei de frontiera si ale Autoritatii Navale Romane, in conformitate cu atributiile ce le revin, au obligatia de a participa, la solicitarea Inspectiei Piscicole, la actiunile de control privind aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi.

TITLUL IV1
Organizarea pietei produselor pescaresti

Art. 382. - Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste masuri privind comercializarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si din acvacultura, in special pentru:

a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescaresti pe toata durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenta pe piata si pentru a face posibila informarea corespunzatoare a consumatorilor, in special in ceea ce priveste natura produsului;

b) elaborarea de norme tehnice, in conformitate cu reglementarile pentru conservarea si protectia resurselor acvatice vii, care sa garanteze desfasurarea optima a procesului de comercializare a produselor rezultate din pescuit si acvacultura;

Afişează Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice