Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

  Publicat: 22 Jul 2009       45637 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 481/2003
- Legea nr. 298/2004
- O.U.G. nr. 69/2004
- Legea nr. 113/2005
- O.U.G. nr. 13/2006
- Legea nr. 116/2006.

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Din punct de vedere contabil, un registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patrimoniului (economico-financiare).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
1. Interzicere prevazute de lege cu privire la savarsirea unor fapte, incheierea unor acte ori desfasurarea unei activitati.
1. Interzicere prevazute de lege cu privire la savarsirea unor fapte, incheierea unor acte ori desfasurarea unei activitati.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

Art. 3820. - (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura monitorizeaza activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea, in timp real, a intrarilor, iesirilor precum si stationarea navelor/ambarcatiunilor in zonele de pescuit, capturile, intrarile si iesirile din port sau alte circumstante.

(2) Pentru monitorizarea efortului de pescuit, in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, se constituie fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate navele/ambarcatiunile cu pavilion romanesc ce pot exercita activitatea de pescuit in apele maritime si continentale sau activitati auxiliare pescuitului.

(3) Navele si ambarcatiunile incluse in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit primesc licenta de pescuit .

(4) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, impreuna cu Autoritatea Navala Romana, stabileste modul de operare a fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit .

Art. 3821. - La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie sa existe un jurnal de pescuit in care sunt notate detalii privind activitatea de pescuit, stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura. Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele nave/ambarcatiuni care nu au conditii de completare a acestuia.

Art. 3822. - (1) Navele/ambarcatiunile, care descarca pe teritoriul national capturile, trebuie sa prezinte autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitatile descarcate pentru fiecare specie, zona de provenienta si alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele/ambarcatiunile romanesti care descarca produsele pescaresti in afara teritoriului national au obligatia de a comunica datele cuprinse in declaratia de debarcare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta.

(3) Navele ce apartin statelor terte si care vor sa descarce produse pescaresti in porturile romanesti trebuie sa comunice autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura portul de descarcare, ora de sosire si declaratia de debarcare.

(4) Operatiunea de descarcare poate incepe din momentul in care capitanul navei sau reprezentantul sau prezinta un aviz din partea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 3823. - (1) Navele/ambarcatiunile de pescuit aflate sub pavilion romanesc comunica autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.

(2) Navele apartinand statelor terte vor trebui sa obtina autorizatie de transbordare.

Art. 3824. - (1) Dimensiunile minime ale speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice, admise la pescuit in bazinele piscicole naturale, si dimensiunile minime ale ochiului uneltelor de pescuit sunt prevazute in anexa nr. 4.

(2) In functie de rezultatele cercetarilor si de evolutia marimii stocurilor, anexa nr. 4 poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minima celei reglementate nu vor putea fi retinute la bord, transbordate, descarcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat dupa capturarea lor.

Art. 3825. - (1) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(2) Perioadele si zonele de prohibitie se stabilesc cu respectarea prevederilor cuprinse in anexele nr. 1 si 2.

(3) In zonele de protectie pot fi incluse zone de reproducere, de hranire si/sau de iernare a unor specii de pesti si alte vietuitoare acvatice cu valoare economica si/sau ecologica deosebite ori aflate in pericol .

(4) In zonele de protectie sunt interzise total sau partial activitatea de pescuit, lucrarile hidrotehnice sau activitatile economice care pun in pericol echilibrul ecosistemelor acvatice protejate, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a masurilor de prevenire a inundatiilor.

(5) Zonele de protectie se aproba de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii din domeniul public.

(6) Pentru apele care constituie frontiera de stat perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu statele riverane.

(7) Persoanele fizice sau juridice care folosesc apele din domeniul public in alte scopuri decat cel piscicol sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a impiedica perturbarea regimului hidrologic natural, distrugerea habitatelor speciilor de flora si fauna, precum si absorbtia resurselor acvatice vii prin statiile de pompare.

(8) Gestionarii si beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligatia sa execute lucrari pentru protectia si refacerea habitatelor naturale.

TITLUL IV4
Cercetarea stiintifica

Art. 3826. - Pentru a compatibiliza exploatarea resurselor acvatice vii cu cerintele legate de mediul inconjurator, inclusiv conservarea biodiversitatii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sprijina si incurajeaza cercetarea stiintifica.

Art. 3827. - Cercetarea stiintifica are drept obiective esentiale:

a) cunoasterea mediului acvatic si relatia acestuia cu resursele acvatice vii;

b) cunoasterea biologiei speciilor acvatice;

c) evaluarea impactului produs de activitatea de pescuit si acvacultura asupra ecosistemelor acvatice;

d) evaluarea periodica a stocurilor de resurse acvatice vii, in vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC);

e) punerea la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura a informatiilor necesare pentru realizarea strategiei si politicilor;

f) identificarea de noi zone si resurse acvatice vii ce pot fi exploatate;

g) dezvoltarea acvaculturii.

Art. 3828. - (1) Pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 3827, se poate practica pescuit in scop stiintific in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice loc, cu orice unelte sau metode de pescuit, in baza unei autorizatii pentru pescuit in scop stiintific emise de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, cu avizul prealabil al administratorilor statului.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste modalitatile de acordare a autorizatiei pentru pescuit in scop stiintific.

(3) Navele/ambarcatiunile care apartin institutiilor de cercetare se supun regulilor stabilite pentru navele/ambarcatiunile de pescuit comercial si sunt inscrise in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit intr-un segment separat.

(4) Cantitatile de produse obtinute in urma pescuitului stiintific nu fac obiectul comercializarii.

(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in colaborare cu institutiile de cercetare, stabileste strategia si obiectivele cercetarii.

Art. 3829. - Organizatiile de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii, precum si alte forme de asociere colaboreaza la indeplinirea obiectivelor cercetarii stiintifice, participand la actiunile necesare si furnizand informatiile corespunzatoare.TITLUL V
Protectia resurselor acvatice vii

Art. 39-52. - Abrogate.Afişează Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Ştiri Juridice

GDPR. In anul 2019, Autoritatea Nationala de Supraveghere a primit peste 6000 de plangeri si a deschis 912 investigatii
06 Feb 2020 | 317

Peste 65.000 de elevi vor beneficia de extinderea programului „Masa calda”
06 Feb 2020 | 425

Guvernul a deblocat decontarea transportului elevilor
06 Feb 2020 | 378