Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » HG nr. 760/2009, privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

HG nr. 760/2009, privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

  Publicat: 12 Aug 2009       7914 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


HG nr. 760/2009, privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 10/08/2009

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Se infiinteaza Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, denumit in continuare Registru, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Constantin Caracas nr. 2-8, sectorul 1.

Art. 2. - Principalele activitati ale Registrului sunt:

a) coordonarea si controlul activitatii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale;

b) crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem, in care sa fie prevazute datele personale, medicale si de histocompatibilitate;

c) interconectarea obligatorie cu organismele similare internationale.

Art. 3. - Ministerul Sanatatii este autoritatea responsabila in activitatea de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale.

Art. 4. - (1) Registrul se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

(2) Registrul poate beneficia de donatii si sponsorizari, in conditiile legii.

Art. 5. - (1) Registrul isi desfasoara activitatea conform principiilor transparentei, confidentialitatii si anonimatului, in conditiile legii.

(2) Registrul prelucreaza datele cu caracter personal, in conditiile legii. Datele cu caracter personal se pot transmite, respectiv dezvalui unor terti numai in vederea atingerii scopurilor pentru care acestea au fost transmise initial.

Art. 6. - (1) Registrul isi desfasoara activitatea fara a realiza niciun fel de constrangere in vederea obtinerii de donari de celule stem hematopoietice periferice si centrale pentru utilizare terapeutica.

(2) Registrul va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea Registrului National
al Donatorilor de Celule Stem HematopoieticeArt. 7. - Registrul are, in principal, urmatoarele atributii:

a) infiinteaza si gestioneaza baza de date informatica securizata cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice periferice si centrale;

b) realizeaza interconectarea structurilor Registrului in vederea stabilirii unei comunicari eficiente la nivel national;

c) implementeaza sistemul de management al calitatii la nivelul structurilor Registrului;

d) verifica periodic standardele de lucru ale structurilor din cadrul Registrului;

e) propune spre avizare Ministerului Sanatatii campanii pentru promovarea donarii de celule stem hematopoietice periferice si centrale pentru utilizare terapeutica;

f) promoveaza activitatea de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale;

g) implementeaza si verifica respectarea standardelor de calitate si securitate in cadrul activitatii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale, conform standardelor europene in domeniu;

h) colecteaza si analizeaza cele mai noi date in domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenta directa asupra calitatii activitatii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale;

i) acorda, la cerere, consultanta stiintifica, asistenta tehnica si informatii legate de activitatea de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale institutiilor cu activitate in domeniu;

j) propune Ministerului Sanatatii proiecte de acte normative in vederea indeplinirii atributiilor specifice;

k) se interconecteaza cu institutiile similare internationale in vederea gasirii unor donatori compatibili pentru pacientii care nu si-au gasit donator in Romania;

l) elaboreaza si implementeaza, inclusiv prin cooperare cu institutiile de specialitate, programe de formare si perfectionare profesionala a personalului medico-sanitar implicat in activitatile de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale;

m) colaboreaza cu autoritatea nationala competenta in domeniul securitatii sanitare a produselor de origine umana pentru utilizare terapeutica;

Afişează HG nr. 760/2009, privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice