Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG nr. 867/2009, privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

HG nr. 867/2009, privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

  Publicat: 18 Aug 2009       16053 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Hotararea nr. 867/2009, privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 14/08/2009

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Sanctiuni ce se aplica in cazuri anume prevazute de lege prin derogare de la regulile comune.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

g) expunerea la riscuri de accidentare sau de imbolnavire profesionala;

h) orice forma de munca care, prin natura acesteia, contravine scopurilor si masurilor luate in vederea frecventarii obligatorii a unei forme de invatamant, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Lista cuprinzand tipurile de munci periculoase pentru copii este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

(2) Lista cuprinzand tipurile de munci periculoase pentru copii va fi examinata periodic de catre Comitetul national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca care, dupa caz, va propune revizuirea acesteia, in conditiile legii, dupa consultari cu organizatiile interesate ale angajatorilor si lucratorilor, precum si ale societatii civile.

Art. 5. - Cazurile de copii implicati in munci intolerabile si munci periculoase in sectorul formal si informal sunt identificate de catre profesionistii din diferite domenii de activitate, cum ar fi: inspectia muncii, asistenta sociala si protectia copilului, educatia, sanatatea, politia.

Art. 6. - (1) Toate cazurile de copii implicati in cele mai grave forme de munca a copiilor, respectiv munci intolerabile si munci periculoase, se raporteaza obligatoriu la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, care coordoneaza activitatea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca si asigura monitorizarea acestor cazuri .

(2) Compartimentul de interventie in situatii de abuz, neglijare, trafic si migratie din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului raspunde de evaluarea cazurilor si aprecierea muncilor in sectorul formal, desfasurate in baza contractelor civile, si a activitatilor din sectorul informal ca fiind munci periculoase, tinand cont de definitia prevazuta la art. 2, criteriile prevazute la art. 3, lista prevazuta in anexa la prezenta hotarare si metodologia prevazuta la alin. (4).

(3) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului evalueaza cazurile de copii implicati in munci intolerabile si munci periculoase in vederea luarii masurilor care se impun si oferirii serviciilor necesare pentru copii si familiile acestora, in baza unui plan de reabilitare si/sau integrare sociala ori, in cazul in care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protectie .

(4) Metodologia de interventie multidisciplinara si interinstitutionala, precum si modalitatea prin care se realizeaza monitorizarea globala a acestor cazuri, la nivel judetean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucuresti, se aproba prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7. - Reglementarea prestarii de catre copii de activitati in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling, in sectorul formal in baza contractelor civile, precum si de activitati din cadrul educatiei tehnologice, instruirii practice, stagiului la operatori economici, in vederea prevenirii muncilor periculoase, se aproba prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.CAPITOLUL IV
Contraventii si sanctiuniArt. 8. - (1) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului depistati ca permit copilului sau folosesc copilul la efectuarea de munci periculoase sunt obligati sa frecventeze programe de educatie parentala sau, dupa caz, de consiliere, in baza serviciilor asigurate sau facilitate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, potrivit prevederilor art. 92 lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.

(2) Serviciile mentionate la alin. (1) sunt destinate atat parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului, cat si copiilor, in baza unuia dintre planurile prevazute la art. 6 alin. (3).

(3) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal care refuza serviciile prevazute la alin. (1) sau care a beneficiat de programe de educatie parentala si consiliere si continua sa foloseasca sau permite copilului efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1000 lei.

Art. 9. - Fapta persoanei fizice care foloseste copiii la efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei.

Art. 10. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (3) si art. 9 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politie, in urma sesizarii scrise din partea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului capitol referitoare la contraventii se aplica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari si se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat
p. Ministrul sanatatii,
Aurel Nechita,
secretar de stat
Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu
Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Puscas

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 867.

Afişează HG nr. 867/2009, privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice