Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta nr. 23/2009, privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii

Ordonanta nr. 23/2009, privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii

  Publicat: 04 Sep 2009       5145 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ordonanta nr. 23/2009, privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 31/08/2009

Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act adoptat de organele de stat,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Drept apartinand sefului statului prin care acesta se opune intrarii in vigoare a unei legi votate de parlament
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, ale carui dispozitii sunt in vigoare de la data de 2 septembrie 2008 si se aplica in mod direct de catre statele membre de la data de 1 ianuarie 2010,

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:Art. 1. - Prezenta ordonanta stabileste cadrul legal pentru organizarea activitatii de acreditare si masurile necesare in vederea aplicarii dispozitiilor ce privesc acreditarea prevazute in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 218 din 13 august 2008.

Art. 2. - (1) In sensul prezentei ordonante, termenul "acreditare" si expresiile "organism national de acreditare", "evaluare a conformitatii" si "organism de evaluare a conformitatii" au semnificatia prevazuta in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului.

(2) Prin expresia schema de acreditare specifica se intelege setul de reguli si cerinte aplicabile organismului national de acreditare si organismelor de evaluare a conformitatii, stabilite in scopul atestarii competentei acestora din urma de a realiza sarcinile specifice de evaluare prevazute in legislatia armonizata la nivel comunitar sau in legislatia nationala, dupa caz.

Art. 3. - Activitatea de acreditare, ca activitate de autoritate publica, se incredinteaza organismului national de acreditare recunoscut prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei.

Art. 4. - Organismul national de acreditare este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, avand statut juridic de asociatie fara scop patrimonial, infiintata conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. - (1) Asociatia prevazuta la art. 4 trebuie sa asigure respectarea prevederilor aplicabile organismului national de acreditare, stabilite prin regulamentul prevazut la art. 1 si prin prezenta ordonanta .

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, statutul asociatiei si propunerile de modificare si de completare a acestuia se avizeaza de catre ministrul economiei.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, conducerea structurii executive a asociatiei, responsabila pentru realizarea activitatii de acreditare, se asigura de catre directorul general, numit si revocat din functie de catre ministrul economiei.

(2) Durata mandatului, criteriile de numire si situatiile de revocare din functie, precum si criteriile de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a asociatiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Economiei, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

(3) Directorul general al structurii executive a asociatiei nu poate participa la evaluarea organismelor de evaluare a conformitatii si nici la luarea deciziei privind acreditarea acestora.

Art. 7. - (1) Organismul national de acreditare prevazut la art. 3 este singurul organism care emite certificate de acreditare pentru organismele de evaluare a conformitatii, indiferent daca acreditarea este solicitata cu titlu obligatoriu sau voluntar.

(2) Decizia organismului national de acreditare privind restrangerea, suspendarea, retragerea sau neacordarea acreditarii, precum si absenta acesteia poate fi contestata la instanta competenta, de organismele de evaluare a conformitatii, potrivit legislatiei aplicabile, daca aceasta nu a fost solutionata, in prealabil, de organismul national de acreditare, potrivit procedurii acestuia.

Art. 8. - (1) In situatia in care, in aplicarea legislatiei armonizate la nivel comunitar sau a legislatiei nationale, o autoritate cu functie de reglementare decide sa utilizeze acreditarea in scopul verificarii competentei organismelor de evaluare a conformitatii si daca se justifica necesar, organismul national de acreditare dezvolta scheme de acreditare specifice, stabilite cu autoritatea respectiva.

(2) In cazul in care organismul national de acreditare nu poate sustine, din venituri proprii, cheltuielile aferente dezvoltarii schemelor de acreditare specifice prevazute la alin. (1), fondurile necesare pot fi asigurate de la bugetul statului, in limita fondurilor disponibile, pe baza de contracte incheiate de autoritatile cu functie de reglementare interesate si organismul national de acreditare.

Art. 9. - (1) Finantarea activitatilor organismului national de acreditare se asigura din venituri proprii ale acestuia.

(2) Veniturile proprii ale organismului national de acreditare se realizeaza din tarife pentru activitatile de acreditare si alte activitati asociate acestora, stabilite in statutul asociatiei prevazute la art. 4, si din fonduri atrase, potrivit legii. Tarifele pentru activitatile de acreditare se avizeaza de catre ministrul economiei.

(3) In completarea veniturilor proprii, organismul national de acreditare poate beneficia de fonduri de la bugetul de stat pentru plata cotizatiilor la organizatiile europene si internationale, precum si pentru plata obligatiilor ce decurg din participarea acestuia la lucrarile organizatiilor europene si internationale de acreditare, in limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale cu aceasta destinatie Ministerului Economiei.

Art. 10. - Organismul national de acreditare supune auditului statutar situatiile financiare anuale si publica aceste situatii, precum si raportul de audit aferent, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 11. - In calitate de coordonator al infrastructurii calitatii conform prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, Ministerul Economiei:

a) indeplineste atributiile ce revin statului in aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in relatia cu organismul national de acreditare, statele membre, Comisia Europeana si organismul recunoscut in temeiul art. 14 al aceluiasi regulament;

b) intreprinde masurile necesare in vederea corelarii politicilor ce privesc acreditarea cu politicile comunitare in domeniu;

c) se asigura si ia masuri, atunci cand este cazul, ca organismul national de acreditare, prin politicile, strategia si practicile sale, sa raspunda cu competenta, promptitudine si fara a impune conditii oneroase sarcinilor si solicitarilor in legatura cu acreditarea;

d) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, desemneaza, prin ordin al ministrului, un reprezentant al sau, care are calitatea de vicepresedinte al organismului national de acreditare si are drept de veto in luarea deciziilor organismului national de acreditare, in situatia in care acestea pot sa aduca atingere dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 12. - (1) Marca nationala de acreditare este o reprezentare grafica continand cuvantul "RENAR" insotit de insemnele nationale, prin care se atesta ca un organism de evaluare a conformitatii este competent sa efectueze sarcini specifice din domeniul pentru care este acreditat. Marca nationala de acreditare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta .

(2) Titularul marcii nationale de acreditare este Ministerul Economiei, iar marca nationala de acreditare este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si se administreaza conform prevederilor legislatiei aplicabile.

(3) Dreptul asupra marcii nationale de acreditare se transmite organismului national de acreditare de catre Ministerul Economiei, potrivit legii.

Art. 13. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, va adopta hotararea prevazuta la art. 3.

Art. 14. - Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3, Asociatia de Acreditare din Romania isi mentine calitatea de organism national de acreditare, dobandita potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 354/2003 privind recunoasterea Asociatiei de acreditare din Romania - RENAR ca organism national de acreditare.

Art. 15. - In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului si ale prezentei ordonante, ministrul economiei emite ordine si instructiuni.

Art. 16. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

p. Ministrul economiei,

Afişează Ordonanta nr. 23/2009, privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Ştiri Juridice