Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

  Publicat: 15 Sep 2009       25951 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009

Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

b) unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, respectiv directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale.

(3) Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si pentru unitatile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar si cabinetul acestuia. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

(5) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate in directa subordine a vicepresedintelui, si numarul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si pentru birourile vamale se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

(7) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui prin ordin, intre aparatul central, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale si punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru aceste unitati conform alin. (4).

(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si al Directiei municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

(10) Directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(11) Persoanele cu functii de conducere din aparatul central, precum si cele din structura teritoriala a Autoritatii Nationale a Vamilor, altele decat cele prevazute la alin. (9) si (10), se numesc in functie de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 8. - (1) In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica, de control, cu personalitate juridica.

(2) Structura organizatorica a Garzii Financiare include:

a) Comisariatul General;

b) sectiile judetene ale Garzii Financiare si sectia municipiului Bucuresti.

(3) Organizarea si functionarea Garzii Financiare, structura organizatorica a acesteia, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numarul posturilor de conducere se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

(5) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.805. Repartizarea numarului de posturi pe sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice, precum si ale personalului contractual si se aproba in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(7) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu exceptia comisarului general prim-adjunct si comisarilor generali adjuncti ai Garzii Financiare, care se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor sefi sectie, care se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(9) Statul de functii pentru Comisariatul General al Garzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui prin ordin, intre Comisariatul General si sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru Garda Financiara conform alin. (5).

Art. 9. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala inscrie, prin directiile de specialitate din aparatul propriu si prin structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliara si imobiliara, in conditiile legii.

Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza propunerilor vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale conducerii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu avizul conform al secretarului de stat coordonator sau al secretarului general, dupa caz.

(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), fisa care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc in functie de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

(6) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ai Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publica -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 11. - (1) Unitatile aflate in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Repartizarea numarului maxim de posturi prevazut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui, prin ordin, intre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti posturile repartizate conform alin. (2), cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aceste unitati teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

(4) Structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, orasenesti si comunale, precum si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Structurile organizatorice teritoriale aferente activitatii de trezorerie si contabilitate publica si ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finantelor Publice se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se aproba de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(6) Statele de functii pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.SECTIUNEA a 3-a
Conducerea Agentiei Nationale de Administrare FiscalaArt. 12. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala raspunde in fata ministrului finantelor publice pentru intreaga sa activitate .

(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite ordine, in conditiile legii, precum si alte dispozitii necesare indeplinirii atributiilor functiei.

(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are calitatea de ordonator secundar de credite si poate delega aceasta calitate, in conditiile legii. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.

(5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor si comisarul general al Garzii Financiare sunt ordonatori tertiari de credite si pot delega aceasta calitate in conditiile legii. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.

(6) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, numiti prin decizie a primului-ministru.

(7) Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Afişează Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice