Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

  Publicat: 15 Sep 2009       25952 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009

Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala in relatia cu tertii.

(9) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se vor preciza limitele si conditiile delegarii.

(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(11) In cazul in care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile prevazute in actele normative in vigoare, il deleaga prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti sa exercite aceste atributii, cu informarea ministrului finantelor publice.

(12) In cazul in care unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile curente, acestea vor fi delegate catre celalalt vicepresedinte prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 13. - (1) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale subordonate, inclusiv din cadrul Garzii Financiare si al Autoritatii Nationale a Vamilor, se realizeaza in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul aceleiasi categorii, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:

a) pentru eficientizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate;

b) in interes public;

c) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.

(2) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale subordonate se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Mobilitatea pentru eficientizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate se dispune:

a) prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru toate functiile publice din cadrul aparatului propriu si al unitatilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si Garzii Financiare;

b) prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie;

c) prin decizie a comisarului general, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie;

d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie.

Art. 14. - (1) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia.

(2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori incredintate de presedinte.

Art. 15. - Personalului din cadrul cabinetelor presedintelui si vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL II
Dispozitii finaleArt. 16. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are in dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 3.

(2) Mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pot fi utilizate atat de persoanele care au acest drept prin lege, cat si de catre persoanele care desfasoara activitati specifice in cadrul agentiei.

(3) Persoanele care desfasoara activitati specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in baza permisului de conducere pe care il poseda, cu aprobarea prealabila a ordonatorului secundar sau tertiar de credite.

Art. 17. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de personal contractual, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 227 din Ordonanta Guverului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaoare.

(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate aproba, in cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare intre unitatile subordonate, precum si intre agentie si acestea.

(4) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

(5) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 19. - (1) In exercitarea atributiilor, personalul Garzii Financiare, al Autoritatii Nationale a Vamilor si al structurilor cu atributii de control operativ si inopinat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - aparat propriu si unitati subordonate - efectueaza in mod permanent control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz.

(2) Programul de lucru al personalului prevazut la alin. (1) se stabileste, in conditiile legii, de conducatorul structurii respective, cu avizul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala coordonator sau al comisarului general, dupa caz.

Art. 20. - (1) Actele normative emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.

(2) Trimiterile facute prin alte acte normative la Hotararea Guvernului nr. 495/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezenta hotarare .

Art. 21. - Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 23. - Activitatea de administrare fiscala a contribuabililor mijlocii organizata la nivelul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene va fi preluata la nivelul aparatului propriu al directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru judetele care vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 24. - Formularele si imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala pot fi utilizate in continuare pana la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2009.

Art. 25. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Afişează Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice