Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 95/2009, privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale

Ordinul nr. 95/2009, privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale

  Publicat: 29 Sep 2009       2928 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 95/2009, privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 23/09/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,in temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. i) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare,


ministrul apararii nationale emite prezentul ordin .


Art. 1. - Drepturile de natura salariala stabilite in favoarea personalului din Ministerul Apararii Nationale, prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, denumita in continuare ordonanta, nu includ sumele ce reprezinta cheltuieli de judecata, despagubiri, taxe judiciare si altele asemenea.Art. 2. - Procedura de efectuare a platii drepturilor de natura salariala, devenite executorii pana la 31 decembrie 2009, se desfasoara cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.Art. 3. - Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Apararii Nationale, devenite executorii pana la 31 decembrie 2009, se realizeaza potrivit art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta .Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente transelor prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2010, 2011 si 2012 si vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Apararii Nationale.Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplica de catre toate structurile militare din Ministerul Apararii Nationale ai caror comandanti/sefi au calitatea de ordonator de credite.Art. 6. - (1) In termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, denumita in continuare data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor transmite datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor de credite care le asigura finantarea.(2) In termen de 17 zile lucratoare de la data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu si le vor transmite Directiei financiar-contabile.(3) In termen de 25 de zile lucratoare de la data publicarii, Directia financiar-contabila va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din finantare, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru proiectul de buget .Art. 7. - In vederea alocarii fondurilor publice necesare aplicarii prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta, propunerile ordonatorilor secundari si tertiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar in anul 2010, respectiv 2011.Art. 8. - (1) Plata sumelor reprezentand drepturi salariale prevazute in titluri executorii se efectueaza de structurile militare care asigura plata drepturilor banesti personalului prevazut la art. 2 din prezentul ordin, pe baza de state nominale, altele decat cele pentru plata soldelor si salariilor, si nu se cumuleaza cu drepturile salariale din luna platii.(2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi platite in conturile indicate de beneficiari.Art. 9. - Ordonatorii secundari si tertiari de credite din Ministerul Apararii Nationale au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul apararii nationale,
Mihai Stanisoara


Bucuresti, 14 septembrie 2009.Nr. M.95.Afişează Ordinul nr. 95/2009, privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice