Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

  Publicat: 16 Mar 2009       41471 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lege privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
Proiect de lege privind executarea pedepselor - forma transmisa Parlamentului

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

b) tine evidenta amanarilor si intreruperilor de executare a pedepselor;

c) verifica periodic daca se mai mentin conditiile care au justificat intreruperea sau amanarea executarii pedepselor si emite, dupa caz, adresele de revenire;

d) sesizeaza instanta de executare, prin referat, daca la punerea in executare a hotararii sau in cursul executarii se iveste vreo nelamurire sau impiedicare la executare;

e) pentru cazurile de obiectii privind identitatea intre persoana mentionata in mandate si persoana arestata, procedeaza potrivit art.551 Cod procedura penala;

f) ia masurile necesare rezolvarii cererilor ivite in cursul executarii masurii de siguranta a internarii medicale, a restituirii lucrurilor si valorificarii celor neridicate si executa dispozitiile hotararii care declara un inscris ca fiind fals;

g) controleaza executarea masurilor de supraveghere si obligatiilor dispuse potrivit Codului penal;

h) exercita celelalte atributii prevazute de prezenta lege, de Codul de procedura penala si de Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul executarii masurilor educative privative de libertate, a masurilor educative neprivative de libertate precum si sau a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

ART.9

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate

(1) Supravegherea executarii pedepselor privative de libertate, a masurilor educative privative de libertate si a masurilor preventive privative de libertate se asigura de catre un judecator din cadrul judecatoriilor, anume desemnat in acest sens de presedintele curtii de apel in circumscriptia careia functioneaza un penitenciar, un centru de retinere si arestare preventiva sau un centru de arestare preventiva, un centru educativ sau un centru de detentie, denumit judecator de supraveghere a privarii de libertate.

(2) Presedintele curtii de apel desemneaza, pentru un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, unul sau mai multi judecatori de supraveghere a privarii de libertate, cu acordul scris al judecatorilor. Presedintele curtii de apel desemneaza, totodata, judecatori supleanti ai judecatorului de supraveghere din randul judecatorilor de la judecatoria in a carei raza se afla penitenciarul sau centrul. De asemenea, presedintele curtii de apel desemneaza grefieri si grefieri supleanti in vederea exercitarii atributiilor judiciare si a celorlalte atributii ale judecatorului de supraveghere a privarii de libertate.

(3) Desemnarea judecatorilor de supraveghere a privarii de libertate se face, cu precadere, dintre judecatorii care au urmat cel putin un curs de pregatire in domeniul dreptului executional penal sau au indeplinit calitatea de judecator delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(4) Activitatea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate se desfasoara, de regula, la penitenciar. Administratia penitenciarului sau, dupa caz, a centrului este obligata sa ofere judecatorului spatii special amenajate si dotate cu mijloacele materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii acestuia si sa ii asigure transportul la penitenciar sau centru. In cazul exercitarii atributiilor judiciare ale judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, mijloacele materiale si transportul la instanta se pun la dispozitie de catre instanta.

(5) Pe durata exercitarii atributiilor privind supravegherea privarii de libertate, judecatorii nu pot desfasura alte activitati decat cele stabilite de prezenta lege si asigura permanenta in desfasurarea activitatii.

(6) Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate asigura legalitatea in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dupa cum urmeaza:

a) verifica periodic modul si conditiile in care se executa pedepsele si masurile privative de libertate;

b) solutioneaza, potrivit competentelor, contestatiile formulate de persoanele detinute, retinute, arestate preventiv sau internate intr-un centru educativ sau de detentie cu privire la modul de exercitare de catre acestea a drepturilor prevazute de prezenta lege;

c) solutioneaza, potrivit competentelor, contestatiile formulate de persoanele detinute, retinute, arestate preventiv sau internate intr-un centru educativ sau de detentie cu privire la stabilirea si schimbarea regimului de executare stabilit sau masurile sanctionatorii aplicate;

d) participa la sedintele comisiei de liberare conditionata;

e) solutioneaza comisiile rogatorii;

f) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege.

ART. 10

Atributiile de verificare a modului si conditiilor in care se executa pedepsele si masurile privative de libertate

(1) Verificarea periodica a modului si conditiilor in care se executa pedepsele si masurile privative de libertate se face de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate prin:

a) vizite periodice precum si prin vizite inopinate in locurile in care se executa efectiv sau de care depinde executarea pedepselor sau a masurilor privative de libertate din penitenciarul sau din centrele de retinere si arestare preventiva, centrele de arestare preventiva, centrele educative sau de detentie aflate in competenta sa de supraveghere;

b) solicitarea de acte, date si informatii de la administratia penitenciarului sau a centrului;

c) purtarea de corespondenta sau dialog direct cu persoanele private de libertate, persoanele arestate preventiv sau internate sau cu organizatiile neguvernamentale de profil;

d) primirea de informari saptamanale de la administratia penitenciarului, a centrelor de retinere si arestare preventiva, a centrelor de arestare preventiva, a centrelor educative sau de detentie privind evenimentele petrecute si rapoartele de incident intocmite in penitenciarele sau centrele aflate in competenta sa de supraveghere .

(2) In activitatea de verificare periodica a modului si conditiilor in care se executa pedepsele si masurile privative de libertate, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate emite dispozitii cu caracter obligatoriu pentru directorul penitenciarului sau pentru seful centrului de retinere si arestare preventiva, al centrului de arestare preventiva, al centrului educativ si de detentie . Nerespectarea acestor dispozitii este sanctionata potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(3) Atributiile prevazute la alin. (1) si (2) se exercita de catre judecatorul supleant in zilele in care judecatorul de supraveghere a privarii de libertate exercita, la sediul judecatoriei, atributiile prevazute de art. 9 alin. (6) lit. b), c) si e).

ART. 11

Atributiile judiciare ale judecatorului de supraveghere a privarii de libertate

(1) In exercitarea atributiilor sale judiciare, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate solutioneaza, in cadrul sedintelor de judecata care se desfasoara saptamanal, la sediul judecatoriei in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, centrul de retinere si arestare preventiva, centrul de arestare preventiva, centrul educativ sau centrul de detentie, contestatiile prevazute la art. 9 alin. (6) lit. b) si c) formulate de catre persoanele private de libertate sau internate precum si cererile de comisie rogatorie.

(2) In cazuri exceptionale si urgente, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate stabili inca o zi de judecata in afara celei prevazute la alin. (1).

(3) Procedurile se desfasoara in fata judecatorului de supraveghere a privarii de libertate potrivit prevederilor prezentei legi completate in mod corespunzator cu cele din Codul de procedura penala privitoare la judecata in prima instanta. Sentinta prin care se solutioneaza contestatia este definitiva.

ART. 12

Competenta de solutionare a contestatiilor

(1)Contestatiile prevazute la art. 9 alin. (6) lit. b) si c) se solutioneaza de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate din penitenciarul sau centrul in care se afla detinut, arestat sau internat contestatorul.

(2)Contestatiile prevazute la art. 9 alin. (6) lit. b) si c) se solutioneaza de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate din penitenciarul sau centrul unde se afla detinut, arestat sau internat contestatorul chiar daca sunt indreptate impotriva unei masuri dispuse de catre un alt penitenciar sau centru.Afişează Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1138

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 494

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 398