Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

  Publicat: 16 Mar 2009       41468 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lege privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
Proiect de lege privind executarea pedepselor - forma transmisa Parlamentului

In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Masura prevazuta in sectiunea I, cap. III, t. III, art. 59, C. pen., partea generala si consta in punerea in libertate a condamnatului inainte de executarea in intregime a pedepsei care i s-a aplicat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,

b) respinge contestatia, daca aceasta este nefondata, tardiva, inadmisibila;

c) ia act de retragerea contestatiei.

(4) Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, care poate asculta orice alta persoana in calitate de martor in vederea aflarii adevarului.

(5) Procurorul participa la sedinta de judecata atunci cand considera necesar, iar asistenta juridica a condamnatului este obligatorie.

(6) Hotararea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate este definitiva si se comunica persoanei condamnate si administratiei penitenciarului in termen de cinci zile de la data pronuntarii acesteia.

(7) Contestatia impotriva deciziei comisiei privind stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate nu suspenda executarea .

ART. 37

Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

(1) Comisia prevazuta la art. 21 are obligatia ca, la sesizarea persoanei condamnate sau din oficiu, sa analizeze conduita persoanei condamnate si eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare sociala. In cazul in care comisia apreciaza ca se impune schimbarea regimului de executare, dispune in acest sens prin decizie .

(2) Comisia este obligata sa analizeze conduita persoanei condamnate care executa pedeapsa in regim de maxima siguranta o data la 12 luni, a persoanei condamnate care executa pedeapsa in regim inchis odata la 9 luni, iar a persoanei condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis odata la 6 luni.

(3) Analiza conduitei persoanei private de libertate care executa pedeapsa in regim deschis se face doar in cazul in care intervine una din situatiile prevazute la alin. (6).

(4) Cand comisia constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate cu unul mai usor, prin decizia de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia cererea sau sesizarea va putea fi reinnoita, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni, 9 luni sau 12 luni, dupa distinctiile prevazute la alin. (2).

(5) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune daca persoana condamnata a avut o buna conduita, a dovedit interes constant in cadrul programelor de recuperare si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale.

(6) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate intr-unul mai sever se poate dispune daca persoana condamnata a savarsit o abatere disciplinara grava, care o face incompatibila cu regimul in care executa pedeapsa privativa de libertate, si daca, prin conduita sa, afecteaza grav convietuirea normala in penitenciar sau siguranta acestuia.

(7) Imprejurarile prevazute in alin. (4) sau (5) sunt constatate printr-un raport care se anexeaza cererii persoanei condamnate ori sesizarii comisiei si este adus la cunostinta condamnatului sub semnatura .

(8) Cererea persoanei condamnate prin care se solicita schimbarea regimului de executare a pedepsei se poate face dupa trecerea unui termen de 6 luni, 9 luni, 12 luni, dupa distinctiile prevazute la alin. (2), de la data stabilirii la primirea in penitenciar a regimului de executare a pedepsei privative de libertate.

ART. 38

Contestatia impotriva deciziei comisiei privind schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

(1) Impotriva deciziei comisiei privind schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate persoana condamnata poate formula contestatie la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, in termen de 3 zile de la data cand a luat cunostinta de decizie .

(2) La primirea contestatiei, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate acorda termen in prima sedinta de judecata, dintre sedintele prevazute la art.11, ce urmeaza depunerii contestatiei, incunostinteaza despre acest termen persoana condamnata si ii pune in vedere sa isi angajeze un avocat, in caz contrar urmand a fi desemnat un avocat din oficiu . De asemenea, judecatorul instiinteaza administratia penitenciarului pentru a asigura prezenta contestatorului la sedinta de judecata .

(3) Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate dispune prin hotarare, in cel mult 14 zile de la data primului termen de judecata, schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in regimul imediat inferior ca grad de severitate, sau, dupa caz, respinge contestatia ca nefondata, tardiva, inadmisibila ori ia act de retragerea contestatiei.

(4) Cand judecatorul de supraveghere a privarii de libertate constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate cu unul mai usor, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia cererea sau sesizarea va putea fi reinnoita, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni, 9 luni sau 12 luni, dupa distinctiile prevazute la art. 37 alin. (2).

(5) Dispozitiile art. 36 alin (4), (5), (6) si (7) se aplica in mod corespunzator.

ART. 39

Individualizarea administrativa a regimului de executare a pedepselor privative de libertate

(1) Comisia prevazuta la art. 21 stabileste odata cu regimul de executare a pedepsei si individualizarea administrativa a acestuia, in functie de conduita, personalitatea, varsta, starea de sanatate si posibilitatile de reintegrare sociala ale persoanei condamnate.

(2) Persoana condamnata este inclusa, tinand seama de criteriile prevazute in alin. (1), in programe care urmaresc in principal:

a) desfasurarea de activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala;

b) instruirea scolara;

c) formarea profesionala .

d) derularea de activitati productive.

(3) Programele prevazute in alin. (2) sunt realizate de serviciile de educatie, consiliere psihologica si asistenta sociala din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de probatiune, precum si a reprezentantilor societatii civile.

(4) Pentru fiecare persoana condamnata se intocmeste un plan de evaluare si interventie educativa de catre serviciul de educatie, consiliere psihologica si asistenta sociala din cadrul penitenciarului. Planul este adus la cunostinta persoanei condamnate, intocmindu-se, in acest sens, un proces-verbal.

(5) Persoana condamnata este instiintata cu privire la cazurile si conditiile prevazute de lege privind schimbarea regimului de executare a pedepselor, precum si cu privire la conditiile prevazute de lege privind liberarea conditionata.

ART. 40

Individualizarea administrativa a regimului de executare a pedepselor privative de libertate in cazul tinerilor sau al persoanelor internate

(1) Tinerii aflati in executarea unei pedepse privative de libertate sunt inclusi, pe durata executarii pedepsei, in programe speciale de consiliere si asistenta, in functie de varsta si de personalitatea fiecaruia. In sensul prezentei legi, se considera tineri persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 21 de ani.

(2) Programele speciale prevazute in alin. (1) sunt realizate de serviciile de educatie, consiliere psihologica si asistenta sociala din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de probatiune, a voluntarilor, a asociatiilor si fundatiilor, precum si a altor reprezentanti ai societatii civile.

(3) Dispozitiile art. 52 alin.(1) se aplica in mod corespunzator in cazul persoanelor condamnate prevazute in alin. (1).

(4) Persoanelor private de libertate internate in penitenciare spital sau infirmerii li se stabilesc regimuri adaptate nevoilor de tratament medical, potrivit normelor medicale. Masurile de siguranta si supraveghere care se aplica acestor persoane se dispun astfel incat sa nu impiedice desfasurarea programelor terapeutice.

Capitolul III

Conditiile de detentieAfişează Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1135

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 494

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 398