Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

  Publicat: 28 Nov 2009       30585 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 25/11/2009

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Serviciu care are sarcina de a inspecta activitatea unor unitati subordonate; localul in care functioneaza un asemenea serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Act adoptat de organele de stat,

21. dispune suspendarea functionarii balastierelor si carierelor care afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiilor din vecinatatea acestora;

22. dispune suspendarea functionarii, pana la realizarea cerintelor de calitate, a statiilor de betoane, a statiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor si a laboratoarelor de incercari;

23. propune, dupa caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu executia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, in cazul nerespectarii de catre acestia a reglementarilor legale privind cerintele de asigurare a calitatii in constructii;

24. autorizeaza/atesta personalul de specialitate din constructii, in conditiile legislatiei specifice in vigoare;

25. suspenda sau retrage autorizatiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C., in cazul nerespectarii cerintelor de asigurare a calitatii in constructii; incetarea suspendarii sau retragerii autorizatiilor/atestatelor se face in baza regulamentelor in vigoare la data solicitarii;

26. autorizeaza laboratoarele de analiza si incercari in activitatea de constructii, in conditiile legislatiei specifice in vigoare;

27. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor acestora, sesizarile persoanelor fizice si juridice cu privire la incalcarea prevederilor legale si a reglementarilor tehnice in vigoare;

28. elaboreaza si actualizeaza, ori de cate ori este necesar, normele interne, procedurile, instructiunile si stabileste mijloacele si metodele pentru desfasurarea activitatii proprii; asigura dotarea tehnica necesara realizarii activitatilor specifice;

29. publica procedurile si instructiunile privind activitatile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.;

30. elaboreaza periodic sinteze si evaluari privind calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, pe care le comunica autoritatilor si institutiilor publice cu atributii in domeniu;

31. organizeaza, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si, dupa caz, al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii si de formare continua si perfectionare profesionala pentru personalul cu studii superioare in domeniul constructiilor;

32. constata contraventiile si infractiunile in toate domeniile specifice de control, aplica sanctiunile prevazute de lege, respectiv sesizeaza organele abilitate potrivit legii si, dupa caz, opreste lucrarile realizate in mod necorespunzator.

Art. 6. - I.S.C. desfasoara activitati cu caracter specific privind:

a) redactarea de publicatii de specialitate si studii de sinteza;

b) instruiri in domeniul disciplinei in urbanism si calitatii in constructii;

c) organizarea de manifestari tehnice specifice activitatii in domeniul constructiilor si acordarea de diplome de merit persoanelor fizice si/sau juridice pentru activitatea desfasurata.

Art. 7. - I.S.C. este membru al Consortiului European pentru Controlul Constructiilor, achitand anual, din bugetul propriu, cu incadrare in bugetul anual aprobat, cotizatia aferenta.

Art. 8. - I.S.C. desfasoara orice alte activitati dispuse prin actele normative in vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.CAPITOLUL III
OrganizareArt. 9. - Organigrama I.S.C. si numarul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) I.S.C. are in subordine directiile judetene de control in constructii, unitati fara personalitate juridica.

(2) In vederea coordonarii activitatii directiilor judetene de control in constructii, I.S.C. are in subordine un numar de structuri teritoriale, denumite inspectorate teritoriale in constructii, unitati fara personalitate juridica.

(3) Structura organizatorica a unui inspectorat teritorial in constructii si a unei directii judetene de control in constructii este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Inspectoratele teritoriale in constructii sunt infiintate cu avizul conform al primului-ministru, prin hotarare a consiliului de conducere, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.

(2) Organizarea inspectoratelor teritoriale in constructii se aproba de catre inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 12. - Organizarea interna a I.S.C. si a structurilor subordonate se face potrivit statului de functii, aprobat de catre inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.CAPITOLUL IV
Organele de conducereArt. 14. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat al I.S.C., avand rang de secretar de stat .

(2) In activitatea sa, inspectorul general de stat al I.S.C. este ajutat de un consiliu de conducere, compus din 5 membri, numiti prin decizie a primului-ministru.

(3) Inspectorul general de stat al I.S.C. este si presedintele Consiliului de conducere .

(4) Secretarul Consiliului de conducere se stabileste prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.

Art. 15. - Consiliul de conducere are urmatoarele atributii si competente:

1. avizeaza propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea si completarea prezentului regulament si le inainteaza spre aprobare prin hotarare a Guvernului,;

2. aproba raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioara si propunerile privind activitatea pentru perioada urmatoare;

3. aproba Regulamentul intern al I.S.C.;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice