Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

  Publicat: 28 Nov 2009       31296 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 25/11/2009

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Serviciu care are sarcina de a inspecta activitatea unor unitati subordonate; localul in care functioneaza un asemenea serviciu.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.

4. aproba numirea si revocarea directorilor coordonatori ai inspectoratelor judetene in constructii, in conditiile legii;

5. aproba propunerile privind programul anual de investitii al I.S.C.;

6. aproba inchirierea de imobile/parti ale imobilelor, necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii;

7. aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;

8. aproba cuantumul taxelor pentru autorizarea si atestarea personalului de specialitate;

9. aproba, numai pentru cazurile in care luarea unor decizii complexe impune cunostinte de specialitate, incheierea unor contracte cu experti, consilieri sau consultanti din afara I.S.C.; sumele cuvenite pentru aceste prestatii vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli;

10. poate delega, pe perioada determinata, o parte din atributiile sale presedintelui acestuia sau altor persoane cu functii de conducere;

11. exercita orice alte atributii care ii revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.

Art. 16. - (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau la solicitarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este necesar.

(2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membri, desemnat de presedinte.

(3) Sedintele Consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

(4) Hotararile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 17. - Presedintele Consiliului de conducere are urmatoarele atributii si competente:

1. convoaca sedintele Consiliului de conducere;

2. prezideaza desfasurarea sedintelor Consiliului de conducere;

3. semneaza hotararile Consiliului de conducere, in baza consemnarilor din procesul verbal al sedintei, asumate de catre membrii Consiliului de conducere;

4. orice alte atributii si competente care ii revin prin prezentul regulament, prin hotararile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum si din celelalte prevederi legale in vigoare.

Art. 18. - Inspectorul general de stat al I.S.C. are urmatoarele atributii si competente:

1. conduce intreaga activitate executiva a I.S.C.;

2. emite ordine, in conditiile legii;

3. stabileste organizarea interna a inspectoratelor judetene in constructii;

4. numeste si revoca directorii coordonatori ai inspectoratelor teritoriale in constructii, pe baza aprobarii Consiliului de conducere, in conditiile legii;

5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de executie si auxiliar din cadrul I.S.C.;

6. aproba lista de investitii pentru aparatul central si inspectoratele teritoriale in constructii si repartizeaza parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial in constructii;

7. aproba, prin ordin, procedurile si instructiunile privind activitatile specifice ale I.S.C.;

8. dispune, conform atributiilor, suspendarea autorizatiilor/atestatelor emise de I.S.C. pentru personalul de specialitate in constructii;

9. propune suspendarea de agremente tehnice in cazul in care se constata nerespectarea caracteristicilor, a conditiilor de fabricatie si de utilizare sau comportarea necorespunzatoare in exploatare a produselor;

10. imputerniceste directorul Directiei juridice, contencios, resurse umane si securitatea muncii sa reprezinte I.S.C., prin Directia juridica, contencios, resurse umane si securitatea muncii, in fata instantelor judecatoresti, parchetelor si celorlalte organe administrative sau jurisdictionale, sa semneze, in numele si pe seama inspectorului general de stat al I.S.C., cererile adresate acestora, caile de atac, apararile, delegatiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum si celelalte acte cu caracter juridic;

11. poate delega o parte din atributii directorului general, secretarului general, directorilor sau directorilor coordonatori, in limita mandatului dat;

12. exercita orice alte atributii care ii revin prin prezentul regulament, prin hotararile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum si din celelalte prevederi legale in vigoare;

13. transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C. pentru a fi analizata si inclusa in proiectul de buget al ordonatorului principal de credite.CAPITOLUL V
Bugetul de venituri si cheltuieliArt. 19. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale I.S.C. se finanteaza integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Inspectorul general de stat al I.S.C. are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 20. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o norma de combustibil de 200 litri/luna/autoturism.CAPITOLUL VI
PersonalulAfişează Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice