Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HOTARAREA NR. 668/2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor

HOTARAREA NR. 668/2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor

  Publicat: 21 Dec 2009       4457 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


HOTARAREA NR. 668/2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor

( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,


HOTARAREA NR. 668/2009 pentru modificarea si completarea


Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor

In conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare Lege) si art. 3 din Hotararea nr. 7 din 02 - 03 iulie 2009 a Congresului avocatilor,


avand in vedere propunerile intocmite de Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, expertiza actuariala efectuata de a€˛Actuarial Servicesa€¯, comunicata tuturor barourilor, posibilitatile de plata ale sistemului C.A.A. si trendul de evolutie a acestuia prin eliminarea oricaror inegalitati care ar putea deriva din aplicarea hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 441 din 28 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor,


pentru respectarea principiului egalitatii de tratament in cadrul schemei profesionale de securitate sociala reprezentata de sistemul C.A.A.,


avand in vedere si Rezolutia Consiliului U.N.B.R. adoptata in sedinta din 12 decembrie 2009 privind masurile ce se impun a fi examinate pentru corectarea tratamentului echitabil al tuturor asiguratilor la sistem,


Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,HOTARASTE:Art. I. - Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. din 5 mai 2001, publicat in Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. Art. 26, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:a€˛26 (1) Venitul de referinta utilizat la calculul prestatiilor de asigurari sociale se stabileste anual de Consiliul UNBR in raport de incasarile realizate cu titlul de cote de contributie la sistemul CAA in anul precedent, celui pentru care se stabileste acest venit, evolutia preliminata a sistemului stabilita prin analiza actuariala, posibilitatile sistemului si rezultatele controalelor efectuate la filialele CAA si valorificarea lor.


Venitul de referinta utilizat in anul in curs se stabileste pana cel mai tarziu la 30 martie si este valabil pentru o perioada de un an de la data stabilirii


Venitul de referinta astfel stabilit se da publicitatii de indata.a€¯


2. Art. 61, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:a€˛(6) Punctajul asiguratului stabilit conform alin. (2), nu poate fi mai mare de 5 punctea€¯3. Art. 62 alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:a€˛(5) Punctajul anual al asiguratilor care nu au stagiu complet de cotizare in sistemul de asigurari sociale al avocatilor nu poate fi mai mare de5 puncte, raportat la stagiul de cotizare realizat in sistemul de asigurari al avocatilor.a€¯Art. II - La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, pensiile in plata cu punctaje anuale limitate la 3 puncte, se recalculeaza, prin aplicarea limitarii punctajului asiguratului la 5 puncte, in conformitate cu prevederile art. I pct. 1 si 2 din prezenta Hotarare .Art. III - Consiliul C.A.A. va lua masuri pentru introducerea si distribuirea in sistemul C.A.A. a taloanelor de pensii pentru toti pensionarii C.A.A., cu model tipizat unitar.Art. IV - Consiliul C.A.A. va examina cu prioritate si va informa Consiliul U.N.B.R. cu privire la posibilitatea reducerii cotei procentuale de contributie a filialelor C.A.A. la fondurile sistemului C.A.A., constituite la nivel central, pentru aplicarea art. 121 lit. a) din Regulamentul C.A.A. in raport de situatia actuala a sistemului si perspectiva acesteia, astfel cum aceasta a fost determinata prin raportul de expertiza actuariala mentionat in preambulul prezentei hotarari si influentele masurilor luate la art. I si II din prezenta hotarare, raportate la venitul de referinta al sistemului C.A.A., stabilit pentru anul 2010.Art. V - (1) Prezenta Hotarare se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2010.


(2) Prezenta Hotarare va fi publicata pe site-urile www.unbr.ro, www.caav.ro si va fi comunicata tuturor decanilor barourilor, care o vor aduce la cunostinta avocatilor si vor urmari aplicarea acesteia in sistemul CAA, conform Legii si Statutului CAA.Art. VI - Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, cu modificarile ulterioare, va fi republicat, pana cel mai tarziu la 10 martie 2010.P R E S E D I N T E ,Av. dr. Gheorghe FLOREA


Afişează HOTARAREA NR. 668/2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice