Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Regulamentul nr. 24/2009, privind lichiditatea institutiilor de credit

Regulamentul nr. 24/2009, privind lichiditatea institutiilor de credit

  Publicat: 23 Dec 2009       15475 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Reprezinta capacitatea unei entitati de a-si onora datoriile pe termen scurt, prin detineri de active lichide (numerar, conturi la banci, investitii pe termen scurt, alte active foarte lichide).
Regulamentul nr. 24/2009, privind lichiditatea institutiilor de credit

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18/12/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Reprezinta riscul ca un participant la un sistem de plati sa nu aiba fonduri suficiente
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate anterioare si anticipate, care face parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Reprezinta capacitatea unei entitati de a-si onora datoriile pe termen scurt, prin detineri de active lichide (numerar, conturi la banci, investitii pe termen scurt, alte active foarte lichide).
Reprezinta capacitatea unei entitati de a-si onora datoriile pe termen scurt, prin detineri de active lichide (numerar, conturi la banci, investitii pe termen scurt, alte active foarte lichide).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Avand in vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320, 324 si art. 333 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Prezentul regulament reglementeaza, la nivel individual, nivelul minim de lichiditate si se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, cat si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.

(2) Casa centrala a cooperativelor de credit este responsabila pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si la nivelul retelei cooperatiste.

Art. 2. - In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) grup de clienti aflati in legatura - doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice:

- care constituie, daca nu se dovedeste altfel, un singur risc de lichiditate, deoarece una dintre persoane detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte;

- intre care nu exista o relatie de control in sensul exprimat la prima liniuta, dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc de lichiditate, deoarece intre ele exista asemenea legaturi incat retragerea de catre una dintre persoane a unui depozit, inchiderea unui cont curent si/sau utilizarea unui angajament de finantare primit de la institutia de credit poate atrage din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, inchiderea conturilor curente si/sau utilizarea angajamentelor de finantare primite de la institutia de credit;

b) risc mare de lichiditate - riscul de lichiditate fata de o persoana sau fata de un grup de clienti aflati in legatura, a carei valoare reprezinta cel putin 10% din valoarea datoriilor, altele decat imprumuturile, si a angajamentelor de finantare date de institutia de credit evidentiate in afara bilantului;

c) durata ramasa de scurs - durata de viata reziduala a activelor, a datoriilor, a angajamentelor primite/date de institutia de credit evidentiate in afara bilantului si a sumelor de primit/platit aferente instrumentelor financiare derivate, stabilita in functie de scadentele acestora;

d) sume de primit/platit aferente instrumentelor financiare derivate - sumele ce urmeaza a fi incasate/platite in cadrul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

- pentru operatiunile ferme de schimb la termen, contractele swap de trezorerie si contractele swap financiar de devize, sumele de primit/platit sunt date de valorile corespunzatoare inscrise in conturile in afara bilantului;

- pentru celelalte instrumente financiare derivate, sumele de primit/platit sunt date de valoarea justa a respectivelor instrumente, inregistrata in conturile din bilant .

e) tarile din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene si tarile care sunt membre depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), precum si acele tari care au incheiat acorduri speciale de imprumut cu Fondul Monetar International (FMI) in cadrul acordurilor generale de imprumut (GAB); in cazul in care o tara din aceasta categorie isi reesaloneaza datoria publica externa, tara respectiva este exclusa din categoria A pe o perioada de 5 ani. Pentru scopurile prezentului regulament, Romania este tratata separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene;

f) excedent/deficit de lichiditate - diferenta pozitiva/negativa dintre lichiditatea efectiva si lichiditatea necesara;

g) termen de valabilitate - termenul pana la care garantiile pot fi executate;

h) perioada de aplicare - intervalul de timp in care trebuie mentinut in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii, stabilit conform prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind regimul rezervelor minime obligatorii;

i) deficit de rezerve - deficitul determinat in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind regimul rezervelor minime obligatorii.

Art. 3. - In scopul prezentului regulament, institutiile de credit fata de care institutia de credit inregistreaza datorii interbancare, altele decat imprumuturile, si angajamente de finantare date, evidentiate in afara bilantului, sunt considerate grup de clienti aflati in legatura .

Art. 4. - (1) Pentru activele, datoriile si angajamentele de finantare primite/date de institutia de credit, evidentiate in afara bilantului, pentru care sunt prevazute si scadente intermediare, durata ramasa de scurs se stabileste in functie de acestea si de scadenta finala.

(2) Pentru operatiunile de primire/dare in pensiune, de dare/luare cu imprumut si de vanzare cu posibilitatea de rascumparare durata ramasa de scurs se stabileste in functie de durata ramasa pana la scadenta operatiunii de finantare, de dare/luare cu imprumut, respectiv de vanzare cu posibilitatea de rascumparare, independent de durata de viata reziduala a titlurilor care stau la baza operatiunilor respective.CAPITOLUL II
Supravegherea riscului de lichiditateSECTIUNEA 1
Supravegherea indicatorului de lichiditateArt. 5. - Supravegherea riscului de lichiditate se realizeaza:

a) de institutiile de credit, potrivit prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora;

Afişează Regulamentul nr. 24/2009, privind lichiditatea institutiilor de credit pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice