Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

  Publicat: 16 Mar 2009       46957 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.

Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitantii au obligatia sa depuna declaratii notariale, emise la momentul solicitarii licentei audiovizuale, prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati comerciale de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora.

ART. 52
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala se elibereaza fie in baza unui concurs, in cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrica terestra, fie in baza unei decizii a Consiliului, in cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice tip de retele de comunicatii electronice.
(2) Consiliul va elabora reglementari speciale, cu respectarea prevederilor din strategia de tranzitie de la analogic la digital, cuprinzand criteriile si modalitatile conform carora, prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe de televiziune difuzate pe cale radioelectrica terestra, licenta audiovizuala digitala se elibereaza in baza unei decizii pentru radiodifuzorii care:
a) detin o licenta analogica si se obliga sa continue difuzarea serviciului si in regim de emisie digitala;
b) urmeaza sa inceteze in mod obligatoriu emisia analogica sau a caror emisie analogica nu va mai fi protejata si care se obliga sa treaca la emisia digitala.
(3) Acordarea licentelor audiovizuale digitale in cadrul aceluiasi multiplex confera radiodifuzorilor dreptul de a opta pentru operatorul de multiplex care va opera emisia; acesta poate fi si unul dintre radiodifuzorii din cadrul multiplexului sau o societate comerciala constituita de catre acestia. Optiunea trebuie notificata Consiliului si Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, in termen de 6 luni de la primirea licentei audiovizuale, in vederea consemnarii operatorului de multiplex in licenta audiovizuala si acordarii acestuia a licentei de emisie.
(4) Licentele audiovizuale analogice sau digitale pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se elibereaza fara concurs.
(5) Difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune se realizeaza de catre un operator de retele de telecomunicatii, in baza licentei acordate acestuia de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.

ART. 53
Nu pot solicita licenta audiovizuala societatile comerciale in care un asociat sau un actionar care detine o cota mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot ale societatii a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.

ART. 54
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala cuprinde:
a) numarul licentei;
b) datele de identificare a titularului acesteia, precum si structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala;
c) tipul serviciului de programe;
d) denumirea si elementele de identificare ale serviciului de programe;
e) formatul de principiu al serviciului de programe si structura programelor;
f) zona de difuzare;
g) perioada de valabilitate;
h) taxele si tarifele care trebuie achitate;
i) mijlocul de telecomunicatii folosit pentru difuzare si detinatorul acestuia;
j) frecventa/frecventele sau canalul/canalele asignate, dupa caz;
k) multiplexul digital in care se incadreaza licenta si nominalizarea programelor cuprinse in acesta.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa comunice Consiliului orice modificare intervenita in documentele si in datele declarate, prevazute la art. 54 alin. (1) lit. b) si e), in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, anexand spre notificare noile documente.

ART. 55
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala se acorda pentru o perioada de 9 ani, atat in domeniul radiodifuziunii sonore, cat si in cel al televiziunii.

(2) Termenul curge:
a) de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare, in cazul difuzarii pe cale radioelectrica terestra;
b) de la data obtinerii deciziei de autorizare audiovizuala, in cazul difuzarii prin orice alte mijloace de telecomunicatii.
(3) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi prelungita din 9 in 9 ani, la cerere, in conditiile stabilite de Consiliu .

ART. 56
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului si cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta .

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) licentele acordate institutiilor de invatamant, cultelor si autoritatilor administratiei publice.
(3) Decizia Consiliului va fi emisa in termen de 30 de zile de la data solicitarii.

ART. 57
(1) Licenta audiovizuala se retrage de catre Consiliu in urmatoarele situatii:
a) titularul nu incepe difuzarea serviciului de programe, in conditiile stabilite prin licenta, in termen de 12 luni de la obtinerea licentei audiovizuale; Consiliul poate acorda doua prelungiri succesive de cate 6 luni in situatii justificate;
b) titularul inceteaza sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuala mai mult de 90 de zile, pentru motive de natura tehnica, si mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive;
c) ca urmare a incalcarii normelor privind regimul proprietatii in audiovizual, prevazute la art. 46, si a nerespectarii dispozitiilor art. 56;
c^1) ca urmare a incalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia;
e) la cererea titularului.
(2) Licenta audiovizuala pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrica terestra se retrage si in urmatoarele situatii:
a) titularul nu obtine, din motive care ii sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuala, in termen de 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare;
b) ca urmare a retragerii licentei de emisie.

ART. 58
(1) Difuzarea serviciului de programe poate incepe dupa obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala.
(2) Decizia de autorizare audiovizuala se acorda de Consiliu, in termen de 30 de zile de la data obtinerii de catre titularul de licenta audiovizuala a documentului de autorizare corespunzator, emis de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.

ART. 59

Afişează Legea nr. 504/2002, legea autovizualului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice