Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » OUG nr. 9/2010, privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

OUG nr. 9/2010, privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

  Publicat: 03 Mar 2010       9267 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Ordonanta de urgenta nr. 9/2010, privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 01/03/2010

(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
In cadrul POR, desemneaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala, institutie care, prin delegare de atributii de la AM implementeaza axele prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013. Fiecare Program Operational este implementat de catre organisme intermediare.Abrevieri: OI
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere:

- implementarea masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei, avand ca efecte antrenante cresterea productiei, scaderea somajului, imbunatatirea nivelului de trai al populatiei si a standardelor de mediu;

- accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale si la mecanismele de finantare;

- data fiind necesitatea adoptarii unor masuri urgente, care sa ofere solutii pentru dificultatile intampinate de beneficiarii de proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate in domenii prioritare pentru economia romaneasca, in vederea asigurarii contributiei proprii la finantare;

- tinand cont de faptul ca neadoptarea unor masuri in regim de urgenta ar conduce la blocarea/intarzierea implementarii proiectelor deja aprobate, putandu-se ajunge la rezilierea contractelor de finantare ca urmare a incapacitatii beneficiarilor de a asigura resursele financiare proprii necesare si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate Romaniei;

- tinand seama de importanta absorbtiei fondurilor europene, care reprezinta o prioritate absoluta pentru Romania,

intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. 1. - Se aproba Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, avand ca obiectiv facilitarea absorbtiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de catre beneficiarii acestor fonduri in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor.

Art. 2. - Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unitati administrativ-teritoriale sau institutii de invatamant superior de drept public acreditate ori institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementeaza proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene si operatori regionali de servicii de alimentare cu apa si canalizare care implementeaza proiecte finantate in cadrul axei prioritare nr. 1 din Programul operational sectorial "Mediu", cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) solicitantii sprijinului au incheiat un contract de finantare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicita sprijin;

b) proiectele pentru care se solicita sprijin sunt promovate in urmatoarele domenii: infrastructura rutiera, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apa, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinata educatiei si cercetarii- dezvoltarii, infrastructura tehnologica de cercetare si dezvoltare stiintifica, infrastructura in domeniul sanatatii si infrastructura in domeniul asistentei sociale;

c) proiectele pentru care se solicita sprijin trebuie sa prevada realizare de lucrari si/sau achizitie de echipamente, intr-o proportie de cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la dispozitiile art. 61 alin. (3) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea finantatorilor care acorda credite beneficiarilor eligibili prevazuti la art. 2.

Art. 4. - (1) Procedura si conditiile de acordare a garantiilor, de eligibilitate a institutiilor de credit si a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, precum si regulile de gestionare a garantiilor, inclusiv mecanismul de executare si recuperare a platilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aproba pentru fiecare exercitiu bugetar prin hotarare a Guvernului.

Art. 5. - Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea programului.

Art. 6. - (1) In cazul in care beneficiarii finantarilor garantate in cadrul programului nu onoreaza la scadenta obligatiile de plata aferente imprumuturilor contractate in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor, institutiile de credit au obligatia de a informa in scris Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. in termen de 5 zile lucratoare de la data scadentei.

(2) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea informatiilor privind neachitarea obligatiei de plata la data scadentei, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. transmite Ministerului Finantelor Publice instiintarea care va contine lista unitatilor administrativ-teritoriale si suma aferenta obligatiei neachitate la scadenta, in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Pana la achitarea integrala a obligatiilor de plata restante catre institutia de credit sau pana la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a caror alimentare a fost sistata in conditiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii .

Art. 7. - (1) Sumele rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) ce urmeaza a fi recuperate sunt scadente incepand cu ziua urmatoare datei efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice.

Art. 8. - (1) Inscrisurile intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala, constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele incorporate in aceste titluri sunt creante fiscale.

(2) In termen de 15 zile de la data efectuarii platilor prevazute la art. 7 alin. (1), titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea inscrierii debitului in evidente. In cadrul aceluiasi termen titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 60 de zile de la data comunicarii titlului de creanta .

(3) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2).

Art. 9. - (1) Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii prevazuti la art. 2 datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice conform art. 7 alin. (1) si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) In vederea recuperarii creantelor fiscale, daca la expirarea termenului de 60 de zile, mentionat in titlul de creanta, debitorul nu face dovada efectuarii platii, directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice va comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu, titlurile executorii.

Art. 10. - (1) Recuperarea creantelor fiscale principale si accesorii rezultate din platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 8 alin. (1) in contul finantatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul titlurilor executorii.

(2) Recuperarea creantelor fiscale datorate de unitatile administrativ-teritoriale se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. - In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele bugetare rezultate din garantiile acordate si platite in cadrul Programului de sprijin se efectueaza de catre organele competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 12. - Sumele incasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 13. - Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Afişează OUG nr. 9/2010, privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 9/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Fonduri Europene    Instrumente structurale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.