Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant

Legea nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant

  Publicat: 05 Mar 2010       6625 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 4 martie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Siguranta in unitatile de invatamant se realizeaza sub coordonarea prefectului si este in responsabilitatea autoritatilor Administratiei publice Locale, a Inspectoratelor scolare, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a inspectoratelor judetene de politie, a Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori a inspectoratelor judetene de jandarmerie si a unitatilor scolare."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
La nivelul municipiului Bucuresti si al fiecarui judet, sub coordonarea prefectului, se elaboreaza sistemul-cadru de asigurare a protectiei unitatilor scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic de catre reprezentantii inspectoratului scolar, ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau ai inspectoratului de politie judetean, ai Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori ai inspectoratului de jandarmi judetean si ai autoritatii administratiei publice locale, care se aproba de prefect."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
In fiecare unitate scolara, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al parintilor, emite un regulament de ordine interioara, cu precizarea conditiilor de acces in scoala al profesorilor, elevilor si al vizitatorilor, regulament care este pus si la dispozitia Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a inspectoratului de politie judetean si a Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori a inspectoratului de jandarmi judetean."

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Consiliile judetene, COnsiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale aloca, in limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant, pentru iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare, la solicitarea consiliului de administratie al unitatilor scolare, cu sprijinul de specialitate acordat de politie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratului de politie judetean si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori inspectoratului de jandarmi judetean."

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Prefectii, impreuna cu reprezentanti ai inspectoratului scolar, ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori ai inspectoratului de politie judetean, ai Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti sau ai inspectoratului de jandarmi judetean si ai autoritatii administratiei publice locale, analizeaza Trimestrial modul in care este asigurata protectia unitatilor de invatamant, elaborand si deruland programe sau proiecte de prevenire a violentei in mediul scolar."

Afişează Legea nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 29/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Scoli    Legea 35/2007    Politia    Legea 333/2003

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.