Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare

Statutul Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare

  Publicat: 16 Mar 2009       7767 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 31/07/2007

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Obiect de pret predat cuiva
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) In temeiul prevederilor art. 70 alin. (3) din titlul I al partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, se adopta prezentul statut privind organizarea si functionarea Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare.

(2) In conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, corpul executorilor se poate infiinta in fiecare dintre institutiile financiare nebancare, determinate de prevederile art. 4 lit. a) din ordonanta mentionata mai sus, ori in cadrul asociatiilor profesionale ale institutiilor financiare nebancare. Corpul executorilor se poate infiinta si pentru persoanele juridice asimilate institutiilor financiare nebancare, potrivit art. 4 lit. a) din aceeasi ordonanta, cum sunt casele de ajutor reciproc, casele de amanet si persoanele juridice fara scop patrimonial.

(3) Executorii organizati in corpul prevazut la alin. (2) sunt denumiti in continuare in prezentul statut executori sau executor, dupa caz.

Art. 2. - (1) Executorii sunt investiti sa indeplineasca orice activitati legale, in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin institutiilor financiare nebancare ori persoanelor juridice asimilate acestor institutii potrivit art. 1 alin. (2).

(2) In tot cursul executarii, executorii au indatorirea sa isi exercite atributiile si sa efectueze orice act necesar pentru indeplinirea executarii, cu respectarea stricta a dispozitiilor Codului de procedura civila si a celorlalte reglementari aplicabile in materie.

(3) Actul indeplinit de executor, purtand stampila si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3. - Executorii, precum si oricare alt personal angajat in compartimentul acestora au obligatia sa pastreze secretul profesional, inclusiv secretul cu privire la actele, datele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie .

Art. 4. - (1) Cand este cazul, pe baza datelor prezentate de executor, conducerea institutiilor creditoare ori a asociatiilor lor profesionale, dupa caz, prevazute la art. 1 alin. (2), se poate adresa instantei de executare solicitandu-i sa obtina, potrivit legii, informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite de la cei care datoreaza sume de bani debitorilor urmariti sau detin alte bunuri ale acestora, supuse urmaririi.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care, pentru indeplinirea efectiva a executarii silite, executorul considera necesar concursul organelor de politie, al jandarmeriei sau al altor agenti ai fortei publice.

Art. 5. - (1) Daca, referitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite pentru institutiile prevazute la art. 1 alin. (2), intreaga executare se va reuni la executorul care a inceput cel dintai executarea .

(2) In cazul in care bunurile prevazute la alin. (1) sunt urmarite si pentru realizarea unei executari silite de competenta executorului judecatoresc sau a altor organe de executare prevazute de lege, intreaga executare se va reuni la executorul judecatoresc investit, daca legea nu prevede altfel.

Art. 6. - Avizarea prealabila asupra legalitatii actelor intocmite de executori se va asigura de catre compartimentul juridic al institutiilor sau al asociatiilor lor profesionale, prevazute la art. 1 alin. (2), ori, in lipsa compartimentelor respective, prin asistenta juridica a unui avocat autorizat potrivit legii.CAPITOLUL II
Organizarea activitatii executorilorArt. 7. - Corpul executorilor se infiinteaza de catre organul de conducere al institutiilor prevazute la art. 1 alin. (2), care, totodata, hotaraste numarul executorilor necesari, corespunzator volumului activitatii curente, numeste seful corpului executorilor si stabileste atributiile corpului executorilor, precum si relatiile functionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale institutiei creditoare ori ale asociatiei profesionale, dupa caz. Cand corpul executorilor este constituit in cadrul asociatiei profesionale, conducerea acesteia repartizeaza executorii necesari fiecarei institutii, membra a aceleiasi asociatii.

Art. 8. - Executor pentru institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) poate fi persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de reglementarile in vigoare pentru numirea in functia de executor judecatoresc.

Art. 9. - (1) In termen de 10 zile de la numirea unei persoane in functia de executor, conducerea institutiei ori a asociatiei profesionale prevazute la art. 1 alin. (2) va solicita Ministerului Justitiei inregistrarea executorului in evidenta speciala intocmita la compartimentul de resort, scop in care se vor prezenta stampila acestuia, specimenul lui de semnatura, datele privind starea sa civila, domiciliul si studiile efectuate.

(2) Dupa confirmarea in scris a inregistrarii prevazute la alin. (1), executorul isi poate exercita efectiv atributiile ca atare, in baza legitimatiei de serviciu eliberate sub semnatura conducatorului institutiei ori al asociatiei profesionale in cadrul careia este constituit corpul de executori din care face parte.CAPITOLUL III
Competenta executorilorArt. 10. - (1) Executorii au urmatoarele atributii:

a) pun in executare titlurile executorii apartinand institutiilor pentru care isi desfasoara activitatea si efectueaza actele de executare necesare in toate formele de executare silita prevazute de Codul de procedura civila si de alte dispozitii legale aplicabile in materie;

b) notifica actele judiciare si extrajudiciare;

c) comunica actele de procedura;

d) recupereaza pe cale amiabila creantele institutiei creditoare;

e) aplica masurile asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca in favoarea institutiei pentru care executorul isi desfasoara activitatea;

f) intocmesc procesele-verbale de constatare in cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de catre debitorul urmarit, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

g) intocmesc, potrivit legii, protestul de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

h) constata starea de insolvabilitate a debitorului urmarit;

i) efectueaza orice alte acte sau operatiuni prevazute de dispozitiile legale, aplicabile executarii titlurilor executorii apartinand institutiilor creditoare.

Afişează Statutul Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Ştiri Juridice