Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

  Publicat: 15 Mar 2010       6931 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 12 martie 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In literatura de specialitate conventia de arbitraj a fost definita ca reprezentand " intelegerea partilor de solutiona un litigiu de comert international prin intermediul arbitrajului ocazional ori permanent" sau " acordul partilor contractului de comert international de a supune litigiul ivit intre ele in legatura cu executarea acelui contract arbitrajului" .
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Denumire data monedei unice europene.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Articol unic
(1) Se aproba Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, denumit in continuare Programul de sprijin, si criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .
(2) Programul de sprijin este un program guvernamental, cu caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intreg teritoriul tarii si de importanta accelerarii sistemului de absorbtie a fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.


Anexa - Norme de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prezentele norme au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei.

Art. 2
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate beneficiarilor in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, denumit in continuare Programul de sprijin.

Art. 3
In cadrul Programului de sprijin se acorda cel mult doua garantii pentru imprumuturile contractate de fiecare beneficiar eligibil, pentru cel mult doua proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, indiferent de numarul de proiecte pe care acesta le implementeaza.

Art. 4
(1) Sursa de plata a valorii de executare a garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat .
(2) Pentru anul 2010, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 este de 300 milioane euro.
(3) Plafonul anual al garantiilor prevazut la alin. (2) poate fi defalcat pe categorii de beneficiari ai Programului de sprijin, respectiv pe domenii prioritare pentru economia romaneasca, prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de gradul de utilizare pe categorii de beneficiari ai proiectelor din domeniile prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010.

Art. 5
(1) Conventia de implementare, modelul Contractului de garantare si al inscrisului prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Orice comision datorat FNGCIMM, precum si conditiile in care se percepe acesta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculeaza pe an la soldul finantarii si se va plati de catre finantator, care ulterior il recupereaza de la beneficiarul garantiei de stat .


Capitolul II - DefinitiiArt. 6
In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) conditiile Programului de sprijin i申 criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;
b) garantie i申 angajament asumat de FNGCIMM in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit;
c) beneficiar al Programului de sprijin i申 se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, indeplineste criteriile de eligibilitate, precum si normele de creditare ale finantatorului si solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul Programului de sprijin;
d) finantator i申 institutie de credit, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care acorda o finantare unui beneficiar in cadrul Programului de sprijin;
e) finantare garantata i申 maximum 80% din finantarea acordata in euro sau in lei in cadrul Programului de sprijin, in valoare de maximum 15% din valoarea totala a proiectului implementat in domenii prioritare pentru economia romaneasca, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin in baza contractului de credit;
f) perioada de tragere a finantarii i申 perioada de maximum 4 ani, in care beneficiarul finantarii garantate in cadrul Programului de sprijin utilizeaza finantarea garantata conform transelor stabilite cu finantatorul in baza contractului de credit;

Afişează HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 9/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Fonduri Europene    Instrumente structurale    HG 175/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.