Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

  Publicat: 22 Mar 2010       37700 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02/03/2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Puterile publice existente in stat.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Art. 1. - Ministerul Sanatatii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, si reprezinta autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica.

Art. 2. - Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare, coordoneaza si controleaza implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sanatatii populatiei, la nivel national, regional si local;

b) evalueaza si monitorizeaza starea de sanatate a populatiei, ia masuri pentru imbunatatirea acesteia si informeaza Guvernul referitor la indicatorii de sanatate, tendintele de evolutie si despre masurile necesare pentru imbunatatirea acestora;

c) reglementeaza modul de organizare si functionare a sistemului de sanatate;

d) monitorizeaza, controleaza si evalueaza activitatea institutiilor sanitare si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;

e) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionarii institutiilor din sistemul public de sanatate;

f) colaboreaza cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societatii civile si cu mass-media in scopul educatiei pentru sanatate a populatiei si adoptarii unui stil de viata sanatos;

g) participa la limitarea efectelor aparute in urma dezastrelor, calamitatilor si epidemiilor in domeniul sau de competenta;

h) reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si cu alte organisme internationale, in domenii de interes;

i) elaboreaza, implementeaza si coordoneaza programe nationale de sanatate, in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica;

j) gestioneaza, prin structuri specializate, programele internationale de asistenta financiara pentru sustinerea reformei in sanatate si pentru cresterea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;

k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si implementeaza proiecte si programe .

Art. 3. - In activitatea sa, Ministerul Sanatatii urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective generale:

a) realizarea unui sistem de sanatate modern si performant, adaptat nevoilor populatiei si compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;

b) reorganizarea sistemului de sanatate, cu descentralizare organizationala si decizionala;

c) imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a populatiei si accesul echitabil la servicii de sanatate pentru toate categoriile de populatie, inclusiv pentru cea din mediul rural;

d) dezvoltarea sistemului calitatii actului medical si a sigurantei pacientului;

e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor in sanatate bazat pe criterii de transparenta, calitate si evidente medicale;

f) diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti care sa aiba ca baza performanta si calitatea serviciilor oferite pacientilor;

g) dezvoltarea asigurarilor private de sanatate;

h) definirea unor noi reguli de compensare si de stabilire a pretului la medicamente pentru asigurarea utilizarii in conditii de cost/eficienta a resurselor publice;

i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare si alocare a resurselor umane in sectorul sanitar;

j) dezvoltarea sistemului de sanatate publica la nivel national, regional si local in vederea eficientizarii supravegherii si controlului bolilor transmisibile, netransmisibile si impactului factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei;

k) educatia pentru sanatate a populatiei in scopul deprinderii comportamentelor preventive si al imbunatatirii indicatorilor demografici, cresterii calitatii vietii si reducerii nevoilor de ingrijiri medicale;

l) perfectionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sanatate.

Art. 4. - (1) In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 3, Ministerul Sanatatii exercita atributiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii, asa cum urmeaza:

1. organizeaza, coordoneaza si controleaza, dupa caz, activitati de: asistenta de sanatate publica, promovare a sanatatii si medicinei preventive, asistenta medicala de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medicala la domiciliu, care se acorda prin unitatile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legala si de medicina sportiva;

2. asigura supravegherea si controlul aplicarii legislatiei de catre institutiile si organismele care au responsabilitati in domeniul sanatatii publice, al asigurarilor sociale de sanatate si de catre unitatile sanitare din sectorul privat de asistenta medicala, colaborand in acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din Romania, autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate;

3. organizeaza informatizarea sistemului de sanatate;

4. fundamenteaza necesarul de servicii medicale, precum si resursele financiare pentru functionarea sistemului de sanatate;

5. stabileste si controleaza, impreuna cu institutiile competente, folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;

6. gestioneaza resursele colectate in conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurand cu prioritate imbunatatirea infrastructurii sistemului sanitar si finantarea programelor nationale de sanatate;

7. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor produse periculoase pentru sanatatea populatiei si mediul inconjurator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

8. emite reglementari privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;

9. stabileste si avizeaza preturile medicamentelor din tara si din import, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala;

10. aproba tarife pentru actele pe care este abilitat sa le elibereze, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

11. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti;

Afişează Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 144/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Ministerul Sanatatii    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.