Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

  Publicat: 22 Mar 2010       37487 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02/03/2010

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(6) In cazul in care ministrul nu isi poate exercita atributiile curente, acesta desemneaza prin ordin un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru.

Art. 8. - Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordoneaza ministrului sanatatii si indeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 9. - Secretarul general si secretarul general adjunct sunt inalti functionari publici, sunt subordonati ministrului sanatatii si indeplinesc atributiile prevazute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10. - (1) Pe langa ministrul sanatatii functioneaza ca organ consultativ Colegiul ministerului.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul sanatatii.

(4) Colegiul ministerului se intruneste la cererea ministrului sanatatii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Art. 11. - (1) In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii poate constitui organisme consultative dupa cum urmeaza: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutica, Comisia nationala de transparenta si Comitetul national de vaccinologie.

(2) Componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 12. - Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii este prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sanatatii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, in conditiile legii, cu respectarea numarului de posturi aprobat.

(2) Numarul posturilor de conducere se stabileste in conditiile legii.

(3) Numarul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(4) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat .

(5) Ministerul Sanatatii functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare, precum si a regulamentului intern, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 14. - (1) Unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorica a institutiilor publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a acestora se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) Organigrama si statele de functii pentru institutiile din subordinea Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 15. - Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sanatatii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici si poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti.

Art. 16. - (1) Ministerul Sanatatii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale in vigoare.

(2) Pentru indeplinirea activitatilor specifice, Ministerul Sanatatii are in dotare un parc de autoturisme, cu un consum mediu de carburant pe luna, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 17. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Sanatatii, in subordinea carora functioneaza alte unitati cu personalitate juridica, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica a directiilor de sanatate publica si conditiile specifice ocuparii functiilor publice de conducere din directiile de sanatate publica se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 18. - (1) Ministerul Sanatatii organizeaza concursuri si examene in vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregatire profesionala, ca activitate finantata integral din venituri proprii.

(2) Cheltuielile curente si de capital determinate de organizarea activitatii prevazute la alin. (1) se suporta din taxele de inscriere la respectivele examene si concursuri.

Art. 19. - (1) Aplicarea structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1 se realizeaza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(2) Reincadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizeaza cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual si functionarilor publici in cazul reorganizarii institutiei publice.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 21. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 144.

Afişează Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 144/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Ministerul Sanatatii    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.