Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 52/2010, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Legea nr. 52/2010, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

  Publicat: 25 Mar 2010       16933 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 52/2010, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 25/03/2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
Scoatere din circuitul financiar al unei unitati economice a unor fonduri.
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 in 31 august 2009, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 5, partea introductiva si punctele 8, 13-14, 17-20, 22, 24-29, 31 si 33 ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

...............................................................................................

8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj, cu doua ore sau mai mult;

...............................................................................................

13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorecta a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de catre un operator economic neautorizat;

14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificarii/calibrarii periodice depasit;

...............................................................................................

17. nerespectarea obligatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducatorilor auto si/sau nerespectarea obligatiei de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaza;

18. detinerea de catre un conducator auto a mai mult de o cartela tahografica valida;

19. utilizarea de catre un conducator auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;

20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

...............................................................................................

22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;

...............................................................................................

24. scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea terminarii zilei de lucru, care afecteaza inregistrarea datelor relevante;

25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea prevazuta, care afecteaza inregistrarea datelor relevante;

26. nerespectarea de catre conducatorul auto a obligatiei privind introducerea manuala a unor date;

27. incredintarea unui vehicul cu tahograf digital unui conducator auto care nu detine cartela tahografica;

28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;

29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele si/sau prenumele conducatorului auto;

...............................................................................................

31. neprezentarea in trafic a numarului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;

...............................................................................................

33. nerespectarea masurii de imobilizare stabilita de personalul cu atributii de inspectie si control;".

2. La articolul I punctul 5, punctul 37 al alineatului (1) al articolului 8 se abroga.

3. La articolul I punctul 5, partea introductiva si punctele 1, 8, 11 si 13-16 ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

1. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;

...............................................................................................

8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;

...............................................................................................

11. neasigurarea unui numar suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzatoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operatiunilor de transport rutier;

...............................................................................................

13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;

14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de incepere si de incheiere a cursei;

15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii inregistrati la plecare;

16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea repararii tahografului care s-a defectat in cursul calatoriei;".

4. La articolul I punctul 5, partea introductiva si punctele 1, 8 si 12-18 ale alineatului (3) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:

1. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la o ora;

Afişează Legea nr. 52/2010, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 52/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OG 37/2007    Perioade de conducere    Perioade de odihna    Conducatori auto    Tahografe    Diagrama tahograf

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.