Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul medicului veterinar

Statutul medicului veterinar

  Publicat: 16 Mar 2009       32040 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Documente atasate
ANEXE - Statutul medicului veterinar.doc
Statutul medicului veterinar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 bis din 19/12/2005

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.

In temeiul Art. 14 lit. b) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005.CONGRESUL NATIONAL AL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA
ADOPTA PREZENTUL STATUT:CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE SI DEFINITIIMedic veterinar - reprezinta acea persoana de cetatenie romana sau straina care poseda diploma de medic veterinar, eliberata de o institutie de invatamant universitar din Romania sau din strainatate si recunoscuta oficial in Romania de catre autoritatea competenta .

Medic veterinar oficial - este medicul veterinar angajat si retribuit de stat, desemnat de autoritatea veterinara pentru a realiza activitati veterinare publice stabilite de aceasta, in conditiile legii.

Medic veterinar de libera practica - este medicul veterinar care efectueaza activitati veterinare de libera practica, in conditiile legii.

Medic veterinar de libera practica imputernicit - este medicul veterinar de libera practica imputernicit de autoritatea veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza de contract, sa efectueze unele activitati veterinare publice, in conditiile legii.

Autoritate sanitar-veterinara - autoritatea veterinara centrala ce are atributii in domeniile de competenta ale serviciilor veterinare sau orice alta autoritate din domeniul veterinar careia i s-au delegat aceste puteri si competente.

Autoritate sanitar-veterinara centrala - serviciul veterinar central al Romaniei, ce are responsabilitatea elaborarii si implementarii strategiilor guvernamentale in domeniul veterinar, a definirii competentelor si atributiilor serviciilor veterinare, a stabilirii, gestionarii, realizarii si controlului activitatilor veterinare publice.

Autoritate sanitar-veterinara judeteana - serviciile publice veterinare descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritatii veterinare centrale, avand autoritatea si responsabilitatea aplicarii strategiilor guvernamentale in domeniul veterinar pe teritoriul judetului respectiv, a gestionarii, realizarii si controlului activitatilor veterinare publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea veterinara centrala; este reprezentata de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

Autoritate sanitar-veterinara locala - autoritatea de la nivelul circumscriptiilor veterinare teritoriale, subordonata tehnic si administrativ autoritatii veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care are responsabilitatea realizarii, gestionarii si notificarii activitatilor veterinare publice; este reprezentata de medicul veterinar oficial.

Carte de identitate - reprezinta documentul oficial eliberat la inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari.

Atestat de libera practica - este documentul eliberat de Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari la cererea medicilor veterinari, in vederea obtinerii dreptului de libera practica medicala veterinara.

Certificat de inregistrare a unitatii medical-veterinare - reprezinta actul de infiintare a cabinetului medical-veterinar fara personalitate juridica ce se intocmeste la Consiliile Judetene/m. Bucuresti dupa aprobarea sa de catre Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de inregistrare este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de functionare a cabinetului medical-veterinar si a unitatii medicale veterinare, o copie a acestuia fiind inmanata titularului.

Registrul unic al unitatilor medical-veterinare - se tine la Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari ce aproba eliberarea Certificatului de inregistrare a cabinetului medical-veterinar si a unitatilor medical-veterinare.Art. 1. - Exercitarea profesiunii de medic veterinar este supusa Constitutiei, conventiilor internationale la care Romania este parte, legii, Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutului medicului veterinar si Codului de deontologie medical veterinara.

Art. 2. - In temeiul art. 6 din Legea nr. 160/1998, pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005, in exercitarea profesiei, medicul veterinar aplica, respecta si este protejat de prevederile Statutului medicului veterinar.

Art. 3. - In baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005, functioneaza Colegiul Medicilor Veterinari, ca forma de organizare profesionala, autonoma, neguvernamentala, apolitica, nonprofit si cu personalitate juridica.

Art. 4. - Medicina veterinara este o stiinta medicala ce asigura sanatatea, bunastarea si protectia animalelor, contribuie la mentinerea sanatatii publice si la protectia mediului.

Art. 5. - Libertatea si independenta profesiunii de medic veterinar sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesiune in temeiul legii si al prezentului Statut .

Art. 6. - Prin natura liberala a profesiei, medicul veterinar de libera practica, in exercitarea profesiei sale, nu este functionar public.

Art. 7. - (1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apararea sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectia consumatorului si a mediului inconjurator, in scopul ameliorarii efectivelor de animale, al facilitarii relatiilor comerciale si al pastrarii echilibrului ecologic.

(2) Activitatea medical-veterinara este o problema de stat si se realizeaza, dupa o conceptie unitara, de catre serviciile sanitar-veterinare de stat si serviciile medicale veterinare de libera practica, autorizate legal.

Art. 8. - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, elaboreaza, cu avizul consultativ al Colegiului Medicilor Veterinari, norme sanitar-veterinare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice proprietare sau detinatoare de animale vii ori material germinativ de origine animala, cele care produc, depoziteaza, colecteaza, transporta, proceseaza, intermediaza, pun pe piata, importa, exporta sau comercializeaza animale vii ori material germinativ de origine animala, produse si subproduse de origine animala, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animala, produse si materii utilizate in nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sanatate a animalelor raspund pentru aplicarea si respectarea intocmai a prevederilor legislatiei veterinare, in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor

Art. 9. - Colegiul Medicilor Veterinari acorda aviz consultativ proiectelor de acte normative, reglementarilor si normelor de exercitare a profesiunii in toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislatiei in vigoare.CAPITOLUL II
ORGANIZAREA PROFESIUNII DE MEDIC VETERINARMembrii Colegiului Medicilor Veterinari

Documente Atasate
ANEXE - Statutul medicului veterinar.doc

Afişează Statutul medicului veterinar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice