Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

OUG nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

  Publicat: 06 Apr 2010       4519 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ordonanta de urgenta nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 02/04/2010

Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere obligatiile care revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana de a duce la indeplinire obiectivul desavarsirii pietei interne, precum si obligatia de a transpune in timp util prevederile directivelor comunitare in legislatia nationala,

vazand importanta strategica si impactul economic si social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne si al prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,

avand in vedere necesitatea crearii unui cadru juridic adecvat prin care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sa aplice prevederile legislatiei comunitare,

considerand imperativa crearea in cel mai scurt termen a cadrului normativ necesar implementarii prevederilor acestei directive,

luand in considerare faptul ca termenul de transpunere in legislatia interna a Directivei 2006/123/CE este data de 31 decembrie 2010,

tinand cont de faptul ca prevederea conform careia pentru autorizarea unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice este necesar sa se angajeze o persoana posesoare a brevetului de turism constituie o ingradire a operatorilor economici din Uniunea Europeana de a presta servicii turistice in Romania, fapt ce conduce la necesitatea modificarii in regim de urgenta a Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,

Romania a fost notificata de Comisia Europeana pentru neindeplinirea obligatiilor de transpunere. Prin Tratatul de la Lisabona s-a prevazut accelerarea procedurii de transpunere, in caz contrar, Curtea de Justitie de la Luxemburg poate aplica sanctiuni pecuniare tarilor care nu isi respecta obligatiile asumate.

Luand in considerare ca adoptarea prezentei ordonante de urgenta are efecte pozitive ce constau in indeplinirea angajamentelor ce revin tarii noastre conform Directivei 2006/123/CE si implementarea masurilor necesare pentru respectarea prevederilor europene cu privire la cooperarea administrativa si indeplinirea procedurilor de la distanta, prin mijloace electronice,

avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - Omologarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement, precum si a traseelor turistice montane se face de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului impreuna cu consiliile judetene pe raza carora se afla acestea, conform procedurilor elaborate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si aprobate prin hotarare a Guvernului."

2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - Utilizarea plajelor in scop turistic se realizeaza, potrivit legislatiei in vigoare, de catre operatori economici care detin autorizatie turistica, emisa conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului."

3. Articolul 17 se abroga.

4. La articolul 27 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Conducerea operativa a unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare in domeniul turismului."

5. La articolul 30, litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) sa functioneze cu personal pregatit in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului;".

6. Articolele 40, 41 si 42 se abroga.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

Art. III. - Procedurile si formalitatile de autorizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pot fi indeplinite prin intermediul punctului de contact unic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009. Prevederile prezentului articol se aplica dupa implinirea a 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

Art. IV. - In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va contacta autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009.

*

Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, in ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
Elena Gabriela Udrea
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,Afişează OUG nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 25/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Turism    OUG 58/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 49/2009    Partii de schi    Trasee de schi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.