Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

Legea nr. 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

  Publicat: 07 Apr 2010       3094 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 6 aprilie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul unic, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"iæ½ La Articolul 61, alineatul (7) se abroga."

2. La articolul unic punctul 1, articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Solutii pentru situatii tranzitorii
Art. 25
Proiectul de act normativ trebuie sa cuprinda solutii Legislative pentru situatii tranzitorii, in cazul in care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare, dar care nu si-au produs in intregime efectele pana la data Intrarii in vigoare a noii reglementari. De asemenea, proiectul trebuie sa cuprinda, daca este cazul, masuri legislative privind solutionarea conflictului dintre acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative."

3. La articolul unic punctul 2, litera d) a alineatului (1) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) studii de impact iæ½ in cazul proiectelor de legi de importanta si complexitate deosebita si al proiectelor de legi de aprobare a ordonantelor emise de Guvern in temeiul unei legi de abilitare si supuse aprobarii Parlamentului."

4. La articolul unic punctul 4, alineatul (1^1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) In situatii temeinic justificate, prin exceptie de la prevederile alin. (1), actele normative de importanta si complexitate deosebita pot fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate de autoritatea emitenta si in perioada cuprinsa intre data publicarii in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, cu conditia ca interventiile propuse sa intre in vigoare la aceeasi data cu actul normativ supus evenimentului legislativ."

Art. II
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se Textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 60/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 24/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Tehnica legislativa    Adoptarea legilor    Parlamentul Romaniei    Situatii tranzitorii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.