Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

  Publicat: 17 Apr 2010       4200 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 16 aprilie 2010

Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unei imbunatatiri a mecanismelor de vanzare a locuintelor pentru tineri.
Sumele rezultate din vanzarea locuintelor suplimenteaza bugetul aferent Programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea continuarii constructiei acestora, realizandu-se un numar cel putin egal de unitati locative comparativ cu anii anteriori, in caz contrar existand posibilitatea neindeplinirii obiectivelor asumate in vederea continuarii programului de constructie de locuinte pentru tineri.
Cu toate ca locuintele pentru tineri realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte au suprafete construite in conformitate cu prevederile legale, pot exista Abateri constructive, in limitele prevazute de Lege, care conduc la suprafete diferite pentru apartamente cu acelasi numar de camere, iar cotele Indivize aferente locuintelor difera in functie de suprafetele construite ale fiecarei locuinte si suprafetele construite ale partilor comune.
S-a reanalizat modul de calcul al valorii de vanzare a locuintelor, care a condus la necesitatea explicitarii prin ordonanta de urgenta pentru modificarea legii a modului de calcul al valorii de vanzare a locuintelor.
Prin valoarea de inlocuire pe metru patrat si prin valoarea de vanzare pe metru patrat se stabileste corect valoarea de vanzare a locuintelor in functie de suprafetele construite aferente fiecareia, precum si a cotelor indivize din partile comune ce revin fiecarei locuinte.
Aceasta a determinat ca valoarea de inlocuire pe metru patrat care intra in calculul valorii de vanzare pe metru patrat sa fie calculata prin aplicarea formulei mediei ponderate, iar acest mod de calcul sa fie reglementat prin ordonanta de urgenta pentru modificarea legii.
Amanarea adoptarii unor masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste calcularea corecta, de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre Operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, a valorii de vanzare a locuintelor si implicit a pretului de vanzare al acestora, ceea ce ar conduce la imposibilitatea construirii unor locuinte similare noi in acelasi an in care se vand locuintele existente.
De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se va realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala le are asupra domeniului locativ in Romania.
tinand seama de numarul mare de solicitari din partea tinerilor pentru obtinerea unei locuinte si avand in vedere ca sumele alocate in vederea derularii in continuare a programului sunt insuficiente, se impune reglementarea in regim de urgenta a unor masuri care sa accelereze procesul de vanzare a locuintelor.
Neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate in sensul continuarii programului de constructie de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in contextul economic actual, si la neconstituirea surselor de venituri bugetare din vanzarea locuintelor, care ar avea consecinte negative asupra reconstituirii bugetului destinat finantarii constructiei de noi locuinte, implicit asupra dezvoltarii programului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile ulterioare, pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, potrivit legii, si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiva, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza vanzarea potrivit legii beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea de vanzare a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare al acesteia;".

Art. II
In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

Afişează OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 33/2010    Legea 152/1998    ANL    Agentia Nationala pentru Locuinte    Administratia publica locala    Locuinte    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.