Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat. Consolidat 2007

Statutul profesiei de avocat. Consolidat 2007

  Publicat: 16 Mar 2009       77003 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Documente atasate
ANEXE - Statutul profesiei de avocat.txt
Statutul profesiei de avocat. Consolidat 2007.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Puterile publice existente in stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
Puterile publice existente in stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


Art. 3141. - Dispozitiile art. 801-8016 din Lege se aplica intotdeauna avandu-se in vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004).SECTIUNEA a 2-a
Dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania
de catre persoane fizice straine care au calitatea de avocatArt. 3142. - (1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al unui barou din Romania si pot exercita, in consecinta, profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au domiciliul detin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, precum si in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.

(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.

(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania va contine:

a) cererea de evaluare;

b) curriculum vitae si copie a pasaportului;

c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;

d) diploma universitara;

e) certificat de onorabilitate;

f) declaratia de compatibilitate;

g) solicitarea de stagiu de adaptare de 2 ani sau de sustinere a probei de aptitudini.

(4) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al unui barou din Romania si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in anexa nr. XXXI la prezentul statut .

(5) Conventiile bilaterale incheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petentii, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in anexa nr. XXXI, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea avocatilor.SECTIUNEA a 3-a
Inscrierea gruparilor straine care exercita profesia de avocat
in tablourile barourilor din RomaniaArt. 3143. - (1) Gruparile straine care nu au sediul profesional in Romania pot deschide sedii profesionale secundare in Romania si se pot inscrie in tablourile barourilor din Romania pentru ca membrii acestora sa exercite in numele gruparii profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate civila profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.

(2) Pentru societatile civile profesionale de avocati din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.

(3) Documentatia de evaluare pentru inscrierea in tablourile barourilor din Romania va contine:

a) cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al gruparii;

b) copia pasaportului reprezentantului legal al gruparii (in cazul in care acesta nu s-a inscris anterior in nume propriu intr-un barou din Romania);

c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata, si traducerea autorizata a acestuia, valabil pentru un termen de 3 luni de la eliberarea sa;

d) actul constitutiv sau statutul gruparii.

(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei permanente a U.N.B.R., care va hotari cu privire la inscrierea societatii in tabloul baroului.SECTIUNEA a 4-a
Exercitarea in Romania a profesiei de avocat de catre avocatii care
au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European


Documente Atasate
ANEXE - Statutul profesiei de avocat.txt

Afişează Statutul profesiei de avocat. Consolidat 2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice