Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » HG nr. 370/2010 privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii

HG nr. 370/2010 privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii

  Publicat: 28 Apr 2010       4108 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


HG 370/2010 privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 28 aprilie 2010

Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor Alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

Constitutia Romaniei, republicata,


Art. 1
(1) Se aloca contravaloarea in lei a sumei de 869 mii euro, din bugetul pe anul 2010 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura si vanatoare", titlul 56 "Proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare", articolul 56.06 "Programe din FEGA", pentru acordarea sprijinului financiar privind tomatele destinate procesarii conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.
(2) Valoarea sprijinului financiar aferent cererilor eligibile depuse in anul 2009 in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 reprezinta echivalentul in lei a 1.516,60 euro/ha, la cursul de schimb de 4,2180 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2009 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 236 din 1 octombrie 2009.
(3) Beneficiaza de platile tranzitorii pentru tomate destinate procesarii persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, care:
(4) Fermierul beneficiaza de aceasta schema de sprijin financiar dupa livrarea cantitatii eligibile.
(5) Suprafata eligibila pentru plata se va considera minimum dintre suprafata determinata dupa efectuarea tuturor controalelor si suprafata contractata.
(6) In caz de forta majora beneficiarul este indreptatit sa primeasca echivalentul sprijinului pentru suprafata afectata de forta majora si circumstante exceptionale, care poate fi intreaga sau o parte din suprafata contractata. In acest caz, calculul productivitatii se face raportand cantitatea livrata la suprafata neafectata de forta majora. Productivitatea astfel calculata va respecta cantitatea de referinta de 8.000 kg/ha la hectar. Forta majora se dovedeste prin documente justificative.
(7) In conditiile prezentei hotarari, cazurile de forta majora sunt cele prevazute de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009.

Art. 2
(1) Sprijinul financiar se asigura conform art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea anuala a sprijinului financiar pe hectar se stabileste in functie de suprafata eligibila si plafonul national aprobat Romaniei prin dispozitiile alin. 1 din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009.
(2) Cererile de sprijin se depun anual in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009, pana in anul 2011 inclusiv, iar valoarea sprijinului financiar se stabileste in functie de suprafata eligibila si plafonul national aplicat Romaniei in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009.

Art. 3
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la Comisia Europeana, sa restituie la bugetul de stat sumele alocate acestei forme de sprijin.

Art. 4
(1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala sunt responsabile de aprobarea prim-procesatorilor, astfel cum este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 91/2008.
(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila pentru primirea solicitarilor, verificarea respectarii conditiilor de eligibilitate, efectuarea platilor si intocmirea centralizarilor pe beneficiari.

Afişează HG nr. 370/2010 privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    HG 370/2010    Fonduri europene    OUG 74/2009    Fondul european de garantare agricola    Fondul european agricol de dezvoltare rurala    Agricultura    Silvicultura    Vanatoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.