Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate

Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate

  Publicat: 28 Apr 2010       5376 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 27 aprilie 2010

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere


Art. 6
In cazul in care, la verificarea facuta conform art. 5, calculatorul nu corespunde cerintelor impuse de prezenta decizie, acesta va fi returnat predatorului.

Art. 7
In cazul in care, la verificarea facuta conform art. 5, calculatorul corespunde cerintelor impuse conform prezentei decizii, persoana desemnata de catre directorul locului de detinere procedeaza la urmatoarele operatiuni:
a) pentru calculatoarele care au integrate pe placa de baza componente care nu sunt acceptate, conform art. 3 si 4, procedeaza la dezactivarea acestora, inclusiv a porturilor de comunicatie cu perifericele;
b) reseteaza parola de administrator din BIOS si parola de administrator de sistem . Noile parole nu se comunica persoanei condamnate si se pastreaza in plic sigilat;
c) stabileste doar drepturi de utilizator pentru contul de conectare la sistem a persoanei condamnate;
d) sigileaza toate carcasele care fac parte din configuratia calculatorului, in prezenta persoanei condamnate.

Art. 8
Predarea si primirea calculatorului se inscriu intr-un act de predare-primire incheiat in 3 exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. Un exemplar al acestui document se pastreaza la persoana de specialitate desemnata de conducerea unitatii, al doilea se inmaneaza persoanei condamnate, iar al treilea se inmaneaza predatorului.

Art. 9
Dupa sigilarea calculatorului personal de catre administratia penitenciarului, persoana condamnata efectueaza proba tehnica de functionare si ia cunostinta, sub semnatura, de angajamentul privind conditiile de pastrare si utilizare a calculatorului personal, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 10
Evidenta calculatoarelor personale primite sau cumparate de persoanele condamnate se tine intr-un registru anume destinat, prevazut in anexa nr. 3.

rt. 11
(1) Cumpararea calculatoarelor de catre persoanele condamnate din bani personali se realizeaza prin punctul comercial amenajat in incinta locului de detinere, cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta decizie .
(2) Se permite numai cumpararea echipamentului ca intreg, fiind interzisa achizitionarea componentelor unitatii centrale in vederea asamblarii.

Art. 12
(1) Directorul locului de detinere dispune ca, la cel mult 4 luni, sa se procedeze la verificarea inopinata integrala, hardware si software, a calculatoarelor personale pentru care persoanele condamnate au primit aprobare, incheindu-se in acest sens un proces-verbal de constatare; verificarea se face in prezenta persoanei private de libertate care detine calculatorul.
(2) In cazul descoperirii bunurilor proprietate personala prevazute la art. 4, acestea se retin si se predau unei persoane desemnate de persoana condamnata sau acesteia, la liberare.

Art. 13
(1) Administratia locului de detinere nu efectueaza niciun fel de reparatii, software sau hardware, asupra calculatoarelor persoanelor condamnate.
(2) In situatia in care, ca urmare a controlului efectuat sau la semnalarea persoanei condamnate, se constata defectiuni hardware sau software ale calculatorului, acesta va fi ridicat si depus la magazia unitatii, urmand ca persoana condamnata sa initieze demersurile necesare predarii calculatorului catre familie sau altor persoane anume desemnate, spre a fi reparat.

Art. 14
(1) Nerespectarea angajamentului privind conditiile de utilizare a calculatorului constituie abatere disciplinara, potrivit legii.
(2) Nerespectarea angajamentului conduce la retragerea calculatorului in magazia unitatii si la predarea lui familiei sau persoanei desemnate de catre persoana condamnata.

Art. 15
(1) Administratia locului de detinere nu asigura transportul calculatoarelor personale ale persoanelor condamnate transferate.
(2) In cazul in care persoana condamnata se transfera pentru executarea pedepsei, calculatorul personal poate fi transferat in acelasi timp cu persoana condamnata la noul loc de detentie, in urmatoarele situatii:
a) cand calculatorul personal a fost cumparat de catre persoana condamnata pe timpul executarii pedepsei, iar persoana condamnata nu a fost vizitata de familie sau apartinatori in ultimele 12 luni;
b) cand calculatorul personal a fost primit ca urmare a donatiei sau sponsorizarii din partea unor institutii, fundatii, asociatii sau persoane fizice, iar persoana condamnata nu a fost vizitata de familie sau apartinatori in ultimele 12 luni.
(3) Calculatoarele care in termen de 6 luni de la liberarea sau transferul persoanei condamnate nu se ridica de la asezamantul de detinere pot fi folosite la desfasurarea de activitati educative cu persoanele condamnate.

Art. 16
In cazul transferului pentru executarea pedepsei, persoana condamnata are obligatia de a anunta membrii familiei sau apartinatorii despre necesitatea ridicarii in termen de 6 luni de la data transferului a calculatorului personal de la penitenciar.

Art. 17
La ridicarea calculatorului de catre membrii familiei, apartinatori sau persoana liberata, dovada de predareprimire prevazuta la anexa nr. 4 se completeaza in doua exemplare; un exemplar se pastreaza de penitenciar, iar celalalt se preda persoanei care a ridicat calculatorul.

Art. 18
Afişează Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Decizia 383/2010    Detinuti    Calculatoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.