Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

OUG nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

  Publicat: 29 Apr 2010       5434 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28 aprilie 2010

Intelegere sau practica concertata, incheiata intre doua sau mai multe intreprinderi, dintre care fiecare opereaza, pentru obiectivele intelegerii,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Puterile publice existente in stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Politica de Coeziune – cohesion policy
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.Avand in vedere necesitatea unei bune si rapide absorbtii a fondurilor comunitare de catre potentialii beneficiari, precum si Accelerarea absorbtiei acestor fonduri concomitent cu imbunatatirea cadrului administrativ si institutional existent prin optimizarea functionarii acestor structuri,
in aplicarea prevederilor Memorandumului supLimentar de Intelegere (primul addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Bruxelles la 22 februarie 2010, ratificat prin ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2010, in ceea ce priveste adoptarea de catre Guvern pana la finele lunii mai 2010 a unor masuri concrete de suprimare a blocajelor si intarzierilor, astfel incat sa se accelereze procesul de absorbtie a fondurilor structurale ale Uniunii Europene,
cunoscand obiectivul incadrarii in cheltuielile de personal si numarul de posturi aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Tinand seama ca prin Scrisoarea de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, ratificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2010, tara noastra s-a angajat sa continue politica de inlocuire doar a unui angajat din 7 care parasesc sistemul public,
luand in considerare cadrul normativ existent care reglementeaza posibilitatea ocuparii unui procent de maximum 15% din posturile vacantate in sistemul bugetar, la nivel de ordonator principal de credite,
apreciind ca interventia legislativa este justificata de necesitatea unei reglementari exprese prin care Guvernul sa fie abilitat sa aprobe ocuparea posturilor vacante, cu incadrarea in procentul de maximum 15%, la nivelul intregului aparat guvernamental, in functie de prioritatile identificate in desfasurarea activitatii acestuia,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Articolul 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul 2^1 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^2) si (2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^2) Ocuparea posturilor vacante din ministere, precum si din alte institutii si autoritati publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finantate integral de la bugetul de stat, cu exceptia celor a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum si a celor prevazute la alin. (2^1), se aproba numai de Guvern, prin memorandum, iar urmarirea incadrarii in procentul de maximum 15% prevazut la alin. (2) se realizeaza pe totalul posturilor vacante din aceste institutii.

(2^3) Ordonatorii principali de credite ai institutiilor prevazute la alin. (2^2) au obligatia sa transmita lunar, pana pe data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, la Ministerul Finantelor Publice, numarul total al posturilor care s-au vacantat si care nu au fost ocupate in conditiile prevazute la alin. (2)."

2. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2), (2^1) si (2^2) se face in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite."

Art. II
(1) Guvernul poate aproba prin hotarare redistribuirea posturilor prevazute la art. 22 alin. (2^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondurile aferente acestora intre bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, cu prioritate in vederea intaririi structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si structura bugetelor acestora aprobate pe anul 2010, precum si in anexele la aceste bugete.

Afişează OUG nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Bugetari    Posturi vacante    OUG 10/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.