Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei

HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei

  Publicat: 30 Apr 2010       4760 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30 aprilie 2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.


In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare

Art. 1
(1) In vederea realizarii si exercitarii atributiilor ce revin directiilor generale de Asistenta sociala si protectia copilului in domeniul adoptiei, in structura organizatorica a acestor institutii se organizeaza compartimentul de adoptii si postadoptii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate.
(2) Compartimentul prevazut la alin. (1) se organizeaza in conditiile Legii, la nivel minim de birou, si functioneaza in subordinea directa a directorului general sau, dupa caz, a directorului executiv.
(3) Directorul general sau, dupa caz, directorul executiv poate delega atributiile de coordonare a compartimentului de adoptii si postadoptii directorului general/executiv adjunct responsabil cu activitatea de protectie a drepturilor copilului din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
(4) Coordonarea metodologica, precum si controlul activitatii compartimentului de adoptii si postadoptii se realizeaza de catre Oficiul Roman pentru Adoptii.

Art. 2
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului are obligatia ocuparii posturilor aprobate pentru compartimentul de adoptii si postadoptii cu functionari publici sau, dupa caz, personal contractual, absolventi ai Invatamantului universitar de lunga durata, cu diploma de licenta in specializarea asistenta sociala iż˝ minimum doua posturi, psihologie iż˝ minimum doua posturi si stiinte juridice iż˝ minimum un post, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3
(1) Consilierul/consilierii juridici incadrati in cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii asigura reprezentarea in instanta a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in toate cauzele care au ca obiect cereri ce intra sub incidenta Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, precum si in toate celelalte cauze care au legatura cu copilul pentru care s-a stabilit, ca finalitate a planului individualizat de protectie, adoptia interna.
(2) Atributiile compartimentului prevazut la art. 1 care privesc realizarea activitatilor/serviciilor postadoptie sunt indeplinite de catre un asistent social si un psiholog.

Art. 4
(1) DOsarul copilului pentru care s-a stabilit adoptia interna, ca finalitate a planului individualizat de protectie, se Transmite, in copie, compartimentului de adoptii si postadoptii, pentru luarea in evidenta a cazului si initierea demersurilor vizand adoptia.
(2) Monitorizarea modului in care este pusa in aplicare masura de protectie se realizeaza in continuare, pana la momentul ramanerii definitive a sentintei civile de incredintare in vederea adoptiei, de catre compartimentul la care se afla dosarul in original.
(3) Compartimentul la care se afla dosarul in original are obligatia de a transmite compartimentului de adoptii si postadoptii orice informatie relevanta cu privire la copil si familia sa.
(4) La momentul ramanerii irevocabile a sentintei civile de incredintare in vederea adoptiei, dosarul se transfera, in original, compartimentului de adoptii si postadoptii.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in situatiile prevazute de lege in care nu este necesara incredintarea in vederea adoptiei, dosarul copilului se transfera, in original, compartimentului de adoptii si postadoptii la momentul ramanerii irevocabile a sentintei civile de incuviintare a adoptiei.

Art. 5
(1) Programa de formare specializata, pe tipuri de tematici corespunzatoare etapelor din cadrul procedurii de adoptie, se elaboreaza de catre Oficiul Roman pentru Adoptii si se aproba prin ordin al secretarului de stat al acestei institutii.
(2) Furnizorii de formare profesionala care deruleaza programe de formare/perfectionare adresate personalului care activeaza in cadrul compartimentelor de adoptie si postadoptie au obligatia utilizarii programelor prevazute la alin. (1).

Art. 6
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, colegiul director al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului va propune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectoarelor municipiului Bucuresti modificarile impuse de aplicarea prezentei hotarari in structura organizatorica si in regulamentul de organizare si functionare ale directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Afişează HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    HG 329/2010    Adoptie    Oficiul Roman pentru Adoptii    Legea 273/2004    Adoptie interna

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.