Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Bancii Comerciale Romane SA

Statutul Bancii Comerciale Romane SA

  Publicat: 16 Mar 2009       24017 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Bancii Comerciale Romane SA, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19/11/1990

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezinta capacitatea unei entitati de a-si onora datoriile pe termen scurt, prin detineri de active lichide (numerar, conturi la banci, investitii pe termen scurt, alte active foarte lichide).

g) acorda clientilor sai credite in valuta;

h) emite si primeste cecuri sau documente de plata in valuta;

i) primeste si emite garantii pentru angajamentele de plata straine, proprii sau ale tertilor, sau in favoarea acestora;

j) efectueaza operatiuni de arbitrajare pe pietele monetare sub forma de atragere si constituire de depozite la termen si vedere, proprii si ale clientilor. Banca poate compensa din profitul realizat din aceste operatiuni eventualele diferente nefavorabile;

k) participa, in calitate de asociat sau actionar, la infiintarea unor societati sau institutii bancare, in tara sau strainatate;

l) participa la tranzactii externe, financiare, de plati si de credit, incheie cu banci si institutii financiare straine angajamente si conventii de plati; incheie contracte si conventii privind primirea sau acordarea de credite din si in strainatate;

m) incheie aranjamente de corespondent cu banci si institutii financiare straine;

n) participa la organizatii si organisme internationale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

o) efectueaza operatiuni de incasari si plati si alte servicii bancare pentru institutiile finantate de la buget sau autofinantate;

p) efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului statului, in limita mandatului primit;

r) cumpara sau vinde, in tara sau strainatate, aur si alte metale pretioase in lingouri, monede sau medalii;

s) efectueaza orice alte operatiuni bancare, in tara si strainatate.

Art. 10. - Banca acorda credite prin negociere cu solicitantul, in functie de bonitatea si solvabilitatea acestuia.

Banca este in drept sa solicite, la acordarea creditelor, garantii asiguratorii cum sint: bunurile ce se procura din creditul acordat, gajul mobiliar, inscrisuri de valori si alte efecte de comert, ipoteca constituita asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea debitorilor si garantilor, scrisori de garantii bancare, cesiuni si alte active .

Banca stabileste, potrivit dispozitiilor legale, modul de gajare, conditiile in care bunurile care constituie garantia creditului ramin in pastrarea clientului beneficiar de credite, precum si modalitatea in care se poate dispune de acestea.

Art. 11. - Creditele se acorda de banca pe baza contractului de imprumut care se incheie cu beneficiarul acestuia si in care se consemneaza clauzele referitoare la volum, obiect, garantii, termene de rambursare, dobinda etc.

Contractul de credit are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.

Art. 12. - Banca este indreptatita, fata de clientii care nu-si indeplinesc angajamentele sau nu respecta clauzele din contractele de credite, sa dispuna urmatoarele masuri:

a) recuperarea creditelor inainte de termen, atunci cind se constata instrainarea garantiilor prezentate, utilizarea creditelor in alte scopuri decit acelea pentru care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor materiale aduse in garantie, sustragerea de la indeplinirea obligatiilor din contract;

b) valorificarea, totala sau partiala, a inscrisurilor care i-au fost date in garantie . Banca recupereaza, din sumele rezultate din valorificarea inscrisurilor, creditele acordate, dobanzile si orice cheltuieli efectuate in legatura cu valorificarea, eventualul surplus remitindu-se imprumutatului;

c) declansarea, potrivit legii, a procedurii juridice de punere in faliment si lichidare.

Art. 13. - Banca nu va putea dobindi alte imobile decit cele necesare functionarii sale.

Ea va putea totusi dobindi imobile pentru acoperirea creantelor sale ajunse la scadenta, dar nerestituite de clienti, fiind insa obligata sa le valorifice la prima ocazie favorabila.

Art. 14. - Depozitele constituite si creditele acordate sint purtatoare de dobinzi din momentul constituirii si, respectiv, al acordarii lor. Dobinda este negociabila.

Art. 15. - Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu si lung, obligatiuni si alte titluri de credit .

Consiliul de administratie al bancii va stabili forma, dobinda si celelalte conditii ale obligatiunilor si ale titlurilor de credit .

Banca efectueaza, pentru contul sau propriu sau al clientilor sai, vanzarea de obligatiuni, titluri si alte inscrisuri, precum si rascumpararea acestora.

Art. 16. - Pentru titlurile sau efectele de comert primite in pastrare sau gaj, banca este obligata sa elibereze clientului o dovada din care sa reiasa toate elementele distinctive, valoarea nominala, numerele si seriile ce le poarta, precum si toate semnele ce le deosebesc de alte titluri purtind aceeasi denumire.

Banca nu poate incredinta altor persoane sau valorifica inscrisurile primite in pastrare sau in gaj decit cu incuviintarea expresa a deponentului sau a constituitorului gajului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 12 lit. b).

Art. 17. - Banca primeste de la clientii sai bilanturile contabile, contul de profit si pierderi, situatia angajamentelor de plata si orice informatii si date referitoare la bonitatea, lichiditatea si solvabilitatea acestora,CAPITOLUL IV
Conducerea banciiArt. 18. - Conducerea si administrarea bancii sint asigurate de:

- Adunarea generala a actionarilor;

- Consiliul de administratie;

- Comitetul de credit;

- presedinte si vicepresedinti.A. Adunarea generala a actionarilorAfişează Statutul Bancii Comerciale Romane SA pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice